Nieuws

Handreiking 'Allocatiebeleid schoolorganisaties primair onderwijs' beschikbaar

Door de vereenvoudiging van de bekostiging is het allocatiebeleid sinds 1 januari 2023 actueler en noodzakelijker geworden. Veel schoolorganisaties in het primair onderwijs willen hiermee aan de slag en zijn op zoek naar een stappenplan en afwegingskader. De PO-Raad heeft Infinite Financieel gevraagd beide uit te werken in een handreiking. 

De handreiking 'Allocatiebeleid schoolorganisaties primair onderwijs' kan gebruikt worden als naslagwerk en biedt verschillende stappen die je kan nemen bij de vormgeving van het allocatiebeleid. Wanneer je het allocatiebeleid consciëntieus wil vormgeven, kunnen alle stappen en bouwstenen relevant zijn. De handreiking biedt ook de mogelijkheid om delen van het stappenplan toe te passen.

De handreiking gaat in op de volgende aspecten:

  • Welke vragen moet een schoolbestuur zich stellen bij het formuleren of actualiseren van het allocatiebeleid?
  • In welke volgorde kunnen deze vragen het beste aan de orde komen?
  • Welke keuzes en afwegingen zijn hierbij te maken?
  • Welke gremia dienen betrokken te worden bij het opstellen van het allocatiebeleid?
  • Welke do’s en dont’s en overige aandachtspunten zijn er voor het proces en de inhoud?

Deze handreiking is tot stand gekomen met inbreng van een klankbordgroep. Aan de twee bijeenkomsten van de klankbordgroep hebben ongeveer 30 medewerkers van schoolorganisaties die lid zijn van de PO-Raad, deelgenomen. 

Juf aan bureau aan het nakijken

Downloads