Nieuws

Laatste aanmeldmogelijkheid voor bezwaar tegen wegvallen vordering OCW

Een groep schoolbesturen is onder begeleiding van advocatenkantoor Stibbe bezig met bezwaarprocedure tegen het wegvallen van de jaarlijkse vordering op OCW. Schoolorganisaties kunnen zich nog tot en met 19 mei via mijnporaad.nl aanmelden om aan te sluiten bij de juridische procedure (voor leden met inlog op het ledenportal).

De bekostiging van het primair onderwijs wordt per 1 januari 2023 vereenvoudigd. Dit is het resultaat van een langdurig overleg tussen schoolorganisaties, PO-Raad en het ministerie van OCW. Met de invoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging vervalt de jaarlijkse vordering op OCW met ingang van verslagjaar 2022. Op 4 oktober 2021 bevestigde OCW definitief in een brief aan schoolbesturen dat de ‘vordering OCW’ zondermeer komt te vervallen. 

Verschillende schoolorganisaties hebben aangegeven een juridische procedure te willen starten tegen het wegvallen van de vordering. Inmiddels heeft zich hieruit een kerngroep van schoolbesturen gevormd. Zij zijn bezig, namens een grotere groep schoolbesturen, met een bezwaarprocedure tegen de beschikking over de laatste vijf maanden van 2022. Advocatenkantoor Stibbe begeleidt deze gezamenlijke bezwaarprocedure. De PO-Raad ondersteunt dit proces organisatorisch. 

Indien de rechter positief oordeelt over het bezwaar tegen het wegvallen van de vordering, lijkt dit vooralsnog alleen gevolgen hebben voor de schoolorganisaties die zich hebben aangesloten bij het initiatief. Voor andere schoolorganisaties lijkt de vordering in ieder geval te vervallen. Maak daarom gebruik van deze laatste mogelijkheid om je aan te sluiten. Als veel schoolorganisaties zich nog aansluiten versterkt dat ook het standpunt. Bovendien worden de proceskosten per deelnemer lager, wanneer deze over een grotere groep kan worden verdeeld.

Meisje aan het werk