Nieuws

Meld je aan voor de Themacommissie Financiën en verantwoorden

De PO-Raad zoekt leden voor de nieuwe Themacommissie Financiën en verantwoorden. Schoolbestuurders en schoolleiders adviseren het bestuur van de PO-Raad over aanpassing in bekostiging van de sector, over de verantwoording door schoolorganisaties en over de financiële positie van de sector. Je praat mee over actuele ontwikkelingen en adviseert het bestuur over de standpunten van de PO-Raad. Bijvoorbeeld over de uitgangspunten voor de financiering van het primair onderwijs naar aanleiding van de OCW-brief over de herijking van de sturing en hoe de (financiële) verantwoording verder zou kunnen worden geprofessionaliseerd. 

De Themacommissie Financiën en verantwoorden draagt concreet bij aan het formuleren van de visie van de PO-Raad met betrekking tot thema’s op het brede gebied van financieel management en verantwoording. Op basis van de adviezen van de commissie kan de PO-Raad een stevige positie innemen bij het behartigen van de belangen van de schoolorganisaties.

Jaarlijks organiseren we minimaal vier bijeenkomsten van de commissie. In 2024 zijn er nog twee bijeenkomsten, waarvan de eerste gepland staat op 6 juni 2024, 10.00 – 12.00 uur (voorafgaand aan de ALV van de PO-Raad in Woerden). Afhankelijk van de actualiteiten kunnen er meer (online) overleggen worden ingepland.

Voor de Themacommissie Financiën en verantwoorden zoeken we circa 10 leden. De commissie wordt gevormd door schoolbestuurders en schoolleiders van organisaties uit het primair onderwijs die zijn aangesloten bij de PO-Raad.

Stuur jouw cv voorzien van een korte motivatie naar dagelijksbestuur@poraad.nl. Je kunt reageren tot en met 24 mei 2024.

Leraren in overleg