Nieuws

Aanleveren beleidsinformatie via XBRL 2022

Eind vorig jaar heeft OCW schoolorganisaties middels een brief op de hoogte gebracht van de maatschappelijke thema’s waarover zij zich nader moeten verantwoorden in het bestuursverslag 2022. Naast deze verantwoording moet over de meeste maatschappelijke thema’s ook extra beleidsinformatie worden aangeleverd via XBRL.  

Omdat er onduidelijkheid bleek te zijn over welke beleidsinformatie over 2022 via XBRL precies moet worden aangeleverd, is OCW gevraagd hiervan een overzicht te geven. Onderstaand vind je dit overzicht. Naast beleidsinformatie over de maatschappelijke thema’s 2022, wordt ook gevraagd informatie aan te leveren over de inzet van de werkdrukmiddelen en de inzet van de middelen vanuit de regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders in 2022. 

Bij vragen over zowel maatschappelijke thema’s als de XBRL beleidsinformatie 2022, kun je mailen naar jaarstukken@minocw.nl 

kindgericht

Downloads

Beleidsinformatie 2022 XBRL vragen (Excel OCW)
XLSX, 172.92 kB