Nieuws

Dekker vertraagt fatsoenlijke bekostiging scholen

Ondanks een toezegging, heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) nog steeds niet gereageerd op de evaluatie van de bekostiging voor materiële instandhouding (MI). Uit het rapport bleek eerder dit jaar dat scholen honderden miljoenen euro’s te weinig krijgen voor onder meer schoolgebouwen en –borden. De PO-Raad eiste daarop snelle compensatie. Met het uitblijven van een reactie en bijbehorende stappen, vertraagt Dekker dit proces. Bovendien voorkomt hij zo dat het onderwerp op de formatietafel komt te liggen.

Scholen krijgen jaarlijks een budget voor ‘materiële instandhouding’, waarmee zij onder meer het onderhoud van schoolgebouwen en lesmaterialen kunnen bekostigen. Hoeveel geld dat is, wordt gebaseerd op vastgestelde normbedragen. Die zijn oud en niet meer passend, stelt de PO-Raad al jaren. Het onderzoek naar de MI-bekostiging, dat organisatieadviesbureau Berenschot heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), bevestigt dit. Scholen blijken jaarlijks zo’n 375 miljoen euro meer kwijt te zijn aan onderhoud van schoolgebouwen en lesmaterialen dan dat zij hiervoor van de Rijksoverheid ontvangen. Per school komt dit neer op een bedrag van ruim 55.000 euro. Hiervan kan een school een voltijds leraar betalen.

Het is onaanvaardbaar dat scholen noodgedwongen geld bedoeld voor andere doeleinden aan materialen en gebouwen moeten uitgeven. ,,Iedere cent die een school daar meer aan kwijt is dan de bekostiging, komt niet in de klas terecht. Dat betekent een hogere werkdruk voor leraren, grotere klassen en minder klassenassistenten.’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,Niet alleen gaat dit ten koste van leerlingen en leraren, de school kan bovendien niet investeren in broodnodige innovatie en ICT.’’

De PO-Raad vindt dat scholen onmiddellijk moeten worden gecompenseerd en voldoende geld moeten krijgen om goed onderwijs te geven, met goede materialen in goede schoolgebouwen. Het uitblijven van een beleidsreactie op het rapport, waarmee Dekker in het eerste kwartaal van 2017 beloofde te komen, is dan ook bezwaarlijk. De staatssecretaris ligt hiermee het nemen van snelle stappen in de weg. De PO-Raad roept Dekker daarom op om alsnog spoedig met zijn reactie en bijbehorende maatregelen te komen.