Nieuws

Post-coronasubsidie: Meer geld en langere bestedingstermijn

De post-corona subsidieregeling, bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven als gevolg van door de coronacrisis opgelopen achterstanden, is een groot succes. Om alle aanvragen van de tweede termijn te kunnen honoreren, besloot het Ministerie van OCW vorige week € 38 miljoen aan extra middelen vrij te maken. Bovendien krijgen scholen langer de tijd het geld van het eerste aanvraagtijdvak te besteden.

Nog voor de zomervakantie maakten de onderwijsministers bekend dat zij € 244 miljoen euro beschikbaar stelden om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden na de maanden van onderwijs op afstand. Scholen konden nog in juni een eerste subsidieaanvraag doen om bijvoorbeeld een zomerschool mee te bekostigen. Ruim 1100 scholen in het primair onderwijs vroegen destijds subsidie aan en kregen die ook.

Tot half september konden scholen in de tweede tranche opnieuw een subsidieaanvraag doen. Deze tweede termijn leverde zoveel aanvragen op dat het Ministerie vorige week besloot extra geld vrij te maken. In totaal meer dan 300.000 leerlingen en studenten krijgen extra ondersteuning. Scholen en instellingen die een aanvraag hebben gedaan worden uiterlijk deze week geïnformeerd over het bedrag dat zij ontvangen.

Langere uitvoeringstermijn

Scholen zijn vanwege de aangescherpte coronamaatregelen voorzichtig met het toelaten van extra mensen in de school en hebben mede daardoor moeite om de activiteiten in deze periode uit te voeren De bestedingstermijn voor de eerste tranche liep tot 31 december dit jaar. Het ministerie heeft nu besloten de termijn voor uitvoering van de programma’s te verlengen. Alle scholen die subsidie krijgen toegekend, hebben tot 31 augustus 2021 de tijd om dit te besteden.

In de subsidieregeling was ook nog een derde tranche opgenomen mocht er sprake zijn van onderbesteding in de eerste en tweede tranche. Dit is echter niet het geval.  De subsidiepot is voor dit moment leeg.