Nieuws

Primair onderwijs valt op door soberheid in declaratiegedrag

Het primair onderwijs valt op door soberheid in declaratiegedrag, dat blijkt uit het Wob-onderzoek van RTL Nieuws naar declaraties van schoolbesturen. De nieuwszender heeft aan de PO-Raad laten weten dat er geen negatieve uitzonderingen zijn in het primair onderwijs. Daarnaast complimenteert RTL de sector met de zorgvuldige wijze waarop de verzochte informatie is aangeleverd.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat schoolbesturen in het primair onderwijs zich keurig houden aan de voor hen geldende declaratieregels. ‘De lunch met het spreekwoordelijke broodje kaas’ is de norm, aldus RTL Nieuws. De nieuwszender heeft een tool ontwikkeld waarmee de declaraties van de schoolbesturen (en zorgbesturen) kunnen worden ingezien. Deze is hier te raadplegen.

Wob-verzoek

In juli en oktober 2015 kregen de 31 grootste schoolbesturen in het primair onderwijs een brief van RTL Nederland met het Wob-verzoek naar de declaraties van het schoolbestuur. De PO-Raad heeft destijds juridisch advies ingewonnen en schoolbesturen geadviseerd om – uit het oogpunt van transparantie - in te gaan op het verzoek. Ook heeft zij haar helpdesk beschikbaar gesteld voor hulp bij het beantwoorden van de brief.