Financiën actueel

Hier vind je de meest recente informatie en verwijzingen over de financiën van het primair onderwijs.

14 juni 2023 Agenda: Digitale bijeenkomst kennisgroep financiën of
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
6 juni 2023 Half juni verschijnt brochure over groot onderhoud
4 mei 2023 Kabinet bezuinigt ook op onderwijs in Voorjaarsnota 2023
3 mei 2023 Ontwikkeling in bekostiging en kosten cao po
20 apr 2023 Definitieve versie kijkglas 3 gepubliceerd
17 apr 2023 Online voorlichtingsbijeenkomsten XBRL
12 apr 2023 Presentatie digitaal vragenuur financiën (pdf) en
Technische uitleg bekostiging cao 2022-2023
30 mrt 2023 Herberekening bekostiging na fusie per 1 augustus 2022
20 mrt 2023 Presentatie kennisgroep financiën (pdf)
15 mrt 2023 Nieuw: Minicursus financieel management
2 mrt 2023 Termijn leerlingentelling gespecialiseerd onderwijs verlengd
1 mrt 2023 Rapporteren over resultaten banenafspraak verplicht
21 feb 2023 Btw bij detachering tussen onderwijsinstellingen
20 feb 2023 Beleidsregel financiële sancties gewijzigd
16 feb 2023 Meer duidelijkheid over kosten groot onderhoud
15 feb 2023 Presentatie digitale vragenuur financiën (pdf)
15 feb 2023 Nieuw: Model evaluatie financiële positie 2022 
14 feb 2023 Minister gaat korten op bekostiging samenwerkingsverbanden
9 feb 2023 Nieuwkomersbekostiging verkeerd berekend
25 jan 2023 Aanleveren beleidsinformatie via XBRL 2022
19 jan 2023 Geef vóór 28 februari de leerlinggegevens door aan DUO
18 jan 2023

Extra gegevenslevering aan Belastingdienst per 1 januari 2023

2 dec 2022 Nog geen zicht op structurele investering in huisvesting
1 dec 2022

Ophoging pensioenpremie door gestegen lonen in 2022

1 dec 2022 PO-Raad presenteert nieuwe sectorrapportage
23 nov 2022 400 miljoen voor stijgende vaste lasten scholen en cultuur
26 okt 2022 Subsidie basisvaardigheden via loting toegekend
20 okt 2022 Regeling bekostiging WPO en WEC 2023
2 sep 2022 Bekostigingsbedragen voor 2023 bekend
30 aug 2022 Definitieve regelingen bekostiging 2021/2022 & 2022/2023
26 aug 2022 Q&A met uitleg vereenvoudiging bekostiging 2023
07 juli 2022 CBS publiceert achterstandsscores per school
15 feb 2022

Energieprijzen knelpunt voor schoolbesturen

   

 

 

vereenvoudiging bekostiging

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer
geld en diagrammen en grafieken
Minicursus

Financieel management: de basis

Actueel