Nieuws

Geef vóór 28 februari de leerlinggegevens door aan DUO

Schoolorganisaties moeten uiterlijk 28 februari 2023 hun jaarlijkse leerlinggegevens aanleveren bij DUO. Op deze 'prikdatum' stelt DUO de 1 februari-telling vast. De gegevens van teldatum 1 februari 2023 zijn bepalend is voor de bekostiging voor volgend kalenderjaar, 2024. Let op: voor regio noord en regio midden ligt de uiterste datum in de voorjaarsvakantie! 

Het is van belang dat de leerlingadministratie vóór de zogenoemde prikdatum volledig op orde is én correct is uitgewisseld met ROD zodat de schoolorganisatie in 2024 bekostiging ontvangt voor iedere, op de teldatum ingeschreven leerling. Scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs dienen bovendien voor iedere leerling het unieke beschikkingsnummer van de toelaatbaarheidsverklaring te hebben uitgewisseld, zodat DUO kan vaststellen welk samenwerkingsverband belast moet worden voor de ondersteuningsbekostiging. Na de prikdatum verstuurt DUO de overzichten vaststelling tellingen (Ovt) aan de schoolorganisaties. Zij hebben dan zes weken de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen. 

Overigens is het sowieso van belang om uiterlijk binnen 4 weken de leerlingtelling per eerste van de maand uit te wisselen met ROD, in verband met het bepalen van de groeiregeling (op bestuursniveau) 

Vorig jaar hoefden de gegevens pas voor 1 april worden gecommuniceerd met DUO, maar de uiterlijke datum waarop deze gegevens vanaf dit jaar moeten worden aangeleverd is 4 weken na de teldatum: dus 28 februari 2023.
 
Voor meer info, zie: Kalender - Primair onderwijs - DUO Zakelijk

Klas luistert naar de juf