Financiën en verantwoording

Het primair onderwijs ontvangt één budget voor het geven van goed onderwijs. Dit noemen we de lumpsumbekostiging. De lumpsum is bedoeld voor de financiering van personeel, huisvesting en materiële kosten voor het geven van onderwijs, zoals leermiddelen, ICT-voorzieningen en meubilair. Schoolbesturen zijn vrij om binnen de wettelijke kaders de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden voor de realisatie van onderwijskundige doelen. Vanaf januari 2023 is de bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigd. Aanleiding voor deze eenvoudiger bekostigingssystematiek was het feit dat het oude systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar werd ervaren.

Bekostiging

Actuele Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 20 okt 2022
Toelichting indexering bekostiging  

Verantwoording

Richtlijn Jaarverslag Onderwijs 13 jan 2023
Onderwijsaccountantsprotocol 2022                      12 dec 2022

Vereenvoudiging bekostiging

Veelgestelde vragen en antwoorden                11 jan 2023

Actueel