Nieuws

Half juni verschijnt brochure over verwerking van groot onderhoud

PO-Raad en VO-raad zijn bezig met een brochure over de aanpassing in de voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening. De brochure ondersteunt schoolorganisaties in de keuze voor een van de verwerkingswijzen en is daarbij bedoeld als een handreiking bij de overgang naar de nieuwe situatie. Door een gedegen afstemming met verschillende organisaties verschijnt de brochure iets later dan gehoopt. We streven ernaar dat half juni de brochure beschikbaar is. 

Na een jarenlange discussie is er nu duidelijkheid over de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening van onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs. Er blijft keuzevrijheid voor schoolorganisaties om te kiezen voor het activeren en afschrijven van de kosten van groot onderhoud of voor de verwerking via een voorziening  groot onderhoud. Daarmee is het feit onderkent dat in het funderend onderwijs het economisch claimrecht van gebouwen veelal bij de gemeente ligt en dat dit vraagt om een afwijkende werkwijze.  

Wellicht lijkt het op het eerste gezicht een administratief-technische verhaal, maar de wijze waarop schoolorganisaties de kosten van het groot onderhoud verwerken in de jaarrekening, kan een behoorlijke impact hebben op het financieel beleid en de vermogenspositie van de organisatie. Zo heeft deze aangepaste regelgeving direct invloed op de kengetallen die schoolbesturen hanteren voor het bepalen van hun financiële ruimte en het weerstandsvermogen. Ook heeft deze nieuwe regelgeving invloed op de landelijk discussie over mogelijke bovenmatige reserves.  

Met de verkregen duidelijkheid worden echter niet alle praktische vragen over het op de juiste wijze van het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening beantwoordt. Daarom werken de PO-Raad en de VO-raad aan deze brochure en komt er meer ondersteuning voor schoolorganisaties over dit onderwerp. 

Meisje achter laptop