Nieuws

Herberekening bekostiging voor scholen die per 1 augustus 2022 zijn gefuseerd

De achterstandsscores voor scholen die op 1 augustus 2022 zijn gefuseerd, zijn op 24 maart door het CBS gepubliceerd. Op basis hiervan ontvangen deze scholen een nieuwe beschikking met een herberekening van de bekostiging op basis van de nieuwe achterstandsscores. 

De achterstandsscore van de fusieschool is niet een optelling van de oude achterstandsscores want er geldt een drempel die meespeelt. Vandaar dat er een nieuwe berekening moet plaats vinden.

Voor substantiële fusies op 1 augustus 2022 geldt dat de achterstandsscore van de fusieschool tweemaal wordt berekend :

  1. Voor de “bijzondere bekostiging wegens samenvoeging” voor de periode augustus t/m december 2022 (in deze periode gold nog de oude schooljaarbekostiging), op basis van de leerlingpopulatie van de fusiescholen voorafgaand aan de fusie op 1 oktober 2021; deze score is nu gepubliceerd. De gecorrigeerde beschikking wordt in april 2023 verstuurd. 
  2. Voor de “aanvullende bekostiging bij fusie en opheffing van scholen” vanaf 1 januari 2023, op basis van de leerlingpopulatie van de fusiescholen voorafgaand aan de fusie, op 1 februari 2022. Deze score wordt in april 2023 gepubliceerd door het CBS. De gecorrigeerde beschikking wordt in mei 2023 naar de betreffende schoolbesturen verstuurd.

Voor beperkte fusies op 1 augustus 2022 wordt de achterstandsscore van de fusieschool eveneens berekend, maar alleen voor de teldatum 1 oktober 2021. De betaling van de resterende bijzondere bekostiging vindt in een keer plaats in 2023, naar verwachting in de maand april.
 
In de “handreiking samenvoeging en samengaan” kun je meer lezen over de berekening en betaling van de aanvullende bekostiging bij fusie/samenvoeging en samengaan.

leraren