Bijeenkomst

Kennisgroep Financiën 2023

12 oktober 2023
13:00 - 16:00

Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Aanmelden
Organisator(s)
PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders
Schoolleiders
Adviseurs
Overig

Kennisgroep 20 maart 2023

Download de presentatie van de kennisgroep financiën van 20 maart 2023.

Op 12 april 2022 zal er in de digitale kennisgroep financien verder worden ingegaan op actualiteiten en is er alle mogelijkheid om hierover vragen te stellen aan de OCW, DUO en de PO-Raad.   

Kennisgroep financiën

In 2023 wil de PO-Raad zeven kennisgroepen financiën organiseren: vijf digitaal en twee op een locatie centraal in het land. Tijdens deze bijeenkomsten staan de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen centraal, op het brede gebied van financieel management in het primair onderwijs.   

De kennisgroepen op locatie worden georganiseerd op maandag 20 maart 2023 en donderdag 12 oktober 2023, van 13:00 tot ca. 16:00 uur. De locatie zal centraal in het land liggen, goed bereikbaar met zowel OV als auto. In deze bijeenkomsten is het mogelijk om wat meer de diepte in te gaan. Daarbij is er ook voldoende ruimte voor ontmoeting en het leren van elkaar.

De kennisgroepen zijn vrij toegankelijk voor medewerkers van schoolorganisaties die zijn aangesloten bij de PO-Raad. En zijn bedoeld voor een ieder (bestuurders, schoolleiders, controllers, financieel stafmedewerkers, MR leden, leraren, intern toezicht, etc.) die uitvoeringsvragen heeft,  ten aanzien van de bekostiging en de bedrijfsvoering in het primair onderwijs.  

Zet ook de digitale bijeenkomsten van de kennisgroep financiën in je agenda.