Nieuws

PO-Raad en FilmService sluiten convenant

De PO-Raad en FilmService hebben een convenant gesloten met betrekking tot het vertonen van videofilms op scholen die zijn aangesloten bij de PO-Raad. Het convenant is ingegaan op 1 september 2015 en bevat onder meer afspraken over kortingen voor het primair onderwijs op licenties van FilmService.

Voor het vertonen van videofilms en/of documentaires is op grond van de Auteurswet toestemming nodig van de maker hiervan. FilmService is de partij die deze toestemming namens de rechthebbenden verleent door middel van licenties. Binnen de Auteurswet geldt een vrijstelling voor het aanschaffen van een licentie voor vertoning van videofilms en/of documentaires in het kader van het geven van wettelijk onderwijs. De vertoning dient dan wel met vermelding van titel vooraf in het onderwijsplan te zijn opgenomen. Voor alle overige vertoningen geldt de wettelijke verplichting tot het aanschaffen van een licentie.

In de nieuwe afspraken – die de komende vijf jaar geldig zijn -  zijn de PO-Raad en FilmService tot de afspraak gekomen dat alle schoolbesturen in het primair onderwijs tien procent korting krijgen op de aanvragen voor een Standaardlicentie voor minder dan tien vertoningen. Daarnaast is overeengekomen dat er voor de duur van het convenant geen verdere staffel- of tariefaanpassing plaats zal vinden in de tarieven voor het primair onderwijs (met uitzondering van inflatiecorrectie op basis van de CBS Consumentenprijsindex). 

De PO-Raad is ingenomen met de gemaakte afspraken voor de komende vijf jaar. Eerdere onvrede over verhoogde licentiekosten behoren hiermee tot het verleden. De PO-Raad en FilmService zullen jaarlijks overleg blijven voeren over actuele zaken.

Voor verdere informatie kunnen schoolbestuurders terecht op www.filmservice.nl of hen telefonisch bereiken via: 0183 58 30 20. Daarnaast kunnen leden van de PO-Raad contact opnemen met de Helpdesk

UPDATE 13 september 2018:

Actuele tarieven zijn te vinden op: Tariefblad Onderwijs 2018-2019

Downloads

186.26 kB
108.05 kB