Toolbox en bijeenkomsten financiën

Voor ondersteuning van jouw administratie kun je gebruik maken van handzame tools op het gebied van de bekostiging, financieel management en verantwoording. Hieronder vind je een uitsplitsing van de verschillende tools. Heb je daarna nog vragen of wil je ervaringen uitwisselen, dan kun je terecht bij de: kennisgroep financiën.

Actueel