Nieuws

Vernieuwd model berekening voorziening groot onderhoud gepubliceerd

Een vernieuwd model voor de berekening voorziening groot onderhoud conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is gepubliceerd. Het model is te vinden in de toolbox Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024. Om het model goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk om eerst de toelichting (op het eerste tabblad) goed door te lezen.

De PO-Raad heeft eerder een model gepubliceerd voor de berekening van de voorziening groot onderhoud. Daar bleken echter nog details in te zitten die niet volledig overeenkwamen met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Daarom is er nu een vernieuwd model.

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties zullen daardoor een keuze moeten maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of het vormen van een voorziening. Als wordt gekozen voor de voorziening, dan moet deze veelal op een andere wijze worden vastgesteld, dan schoolorganisaties tot nu toe altijd deden. PO-Raad en VO-raad ondersteunen schoolorganisaties bij de keuzes die gemaakt moeten worden met informatie en tools. 

 

bijles