Webinar

Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024 (herhaling)

27 september 2023
11:00 - 12:00

Aanmelden
Organisator(s)
PO-Raad

De voorschriften voor het verwerken van de kosten van het groot onderhoud in de jaarrekening veranderen per 1 januari 2024. De meeste schoolorganisaties moeten daardoor een keuze maken voor het verwerken van de kosten van groot onderhoud: activeren of het vormen van een voorziening. Als een schoolorganisatie kiest voor de voorziening, dan moet deze veelal op een andere wijze worden vastgesteld, dan schoolorganisaties tot nu toe altijd deden. Voor de ondersteuning bij de keuzes die gemaakt moet worden, herhalen PO-Raad en VO-raad het webinar van 7 september. De mensen die toen niet konden of aanvullende vragen hebben, kunnen aansluiten bij dit webinar.