Nieuws

Medewerkers primair onderwijs zijn zeer tevreden met hun werk

De tevredenheid van de medewerkers in het primair onderwijs met hun baan is verder gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek waarin de tevredenheidscijfers van de periode 2021-2023 werden vergeleken met de periode 2017-2019. Met name de tevredenheidsscores op de thema’s directeur (rapportcijfer 8.3), sfeer (8.5), samenwerking (8.2) en kwaliteit van het onderwijs (8.0) zijn hoog.

De resultaten over tevredenheid en loyaliteit van medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs zijn gebaseerd op onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek & Advies de afgelopen twee schooljaren (2021-2022 & 2022-2023) heeft verricht in opdracht van schoolorganisaties. In die twee jaar hebben ongeveer 15.000 medewerkers in het primair onderwijs de (online) vragenlijst ingevuld.

In de periode 2017-2019 waren medewerkers in het primair onderwijs al zeer tevreden met hun werk, in de periode 2021-2023 is de tevredenheid nog verder toegenomen. Per saldo (alles overziend) geven de medewerkers hun werk een 8.4 (was 8.3 in 2017-2019). Het primair onderwijs scoort daarmee ook hoger dan de zogenaamde marktsector. Uit vergelijkbaar onderzoek blijkt dat de medewerkers daar hun werk een 8.0 geven.

Het primair onderwijs scoort matig op werkdruk (6.6). Dit is wel een duidelijke verbetering met het vorige onderzoek (2017-2019). Toen scoorde de werkdruk 5.8. De medewerkers zijn nu duidelijk minder negatief over de werkdruk die zij ervaren. Werkdruk is echter nog steeds een aandachtspunt. In het primair onderwijs vindt 15% van de medewerkers de werkdruk niet acceptabel.

De hoge tevredenheidsscores in het primair onderwijs vertalen zich in een hoge loyaliteit van de medewerkers aan hun school. Die loyaliteit was in het verleden al hoog en is de afgelopen jaren verder gestegen. Van de medewerkers zegt 38% nu dat ze anderen actief aanraadt om op hun school te komen werken. Slechts 10% zegt dat ze anderen afraadt om op hun school te komen werken. 

Medewerkers in het primair onderwijs vinden de cultuur op hun school zeer professioneel: er is een duidelijke visie op de toekomst van de school (uitgedrukt in een rapportcijfer: 8.1), de besluitvorming vindt redelijk professioneel plaats (7.2; o.a.: belangrijke besluiten worden niet op de lange baan geschoven), de leerlingen staan centraal op school (8.0) en er is een ‘open cultuur op school’ (7.7; je kunt zeggen wat je vindt, elkaar feedback geven is de norm). Daarmee scoort het primair onderwijs duidelijk hoger dan gemiddelde werkend Nederland.
 

Vergaderen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten