Nieuws

Meer duidelijkheid over plan hervorming arbeidsmarkt

In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie afgesproken om de arbeidsmarkt te hervormen. In de brief ‘Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’ geeft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de stand van zaken van de uitwerking van de hervorming. Met de uitwerking wil de minister onder andere bepaalde vormen van flexarbeid tegengaan. De verschillende onderdelen van het plan worden de komende jaren verder uitgewerkt. 

De minister geeft aan dat ze met de hervorming de zekerheid van werkenden wil verstevigen. Zo kunnen werkenden met een oproepcontract uitgaan van een hogere mate van inkomens- en roosterzekerheid. Werkenden via een uitzendbureau krijgen sneller een contract met meer zekerheid. Ook gaat er wat veranderen aan de ketenbepaling. De minister is van plan om een onderbreking van 5 jaar in te voeren, alvorens de keten opnieuw gaat lopen.  

Het kabinet wil werkgevers eerder duidelijkheid geven over de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Zij lopen tegen de onzekerheid aan óf en wanneer een zieke medewerker terug kan keren en kunnen daardoor niet overgaan tot definitieve aanstelling van een vervanger. De werkgever is in alle gevallen twee jaar verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie, maar krijgt door het voorstel van de minister in veel gevallen al eerder duidelijkheid.  

De publicatie van de brief van Van Gennip betekent niet dat de hervormingen al op korte termijn gerealiseerd worden. Een deel van de maatregelen moet de minister verder met sociale partners bespreken en uitwerken naar verschillende wetsvoorstellen. Het plan is dat de wetsvoorstellen in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De daadwerkelijke ingangsdatum van de wetten en de details van toepassing ervan zijn voorlopig nog onduidelijk. 

kindgericht

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten