Kennis en ondersteuning gebouwbeheer

Het beheer van een schoolgebouw is een complexe taak, ook financieel. Geen schoolgebouw is hetzelfde en elk gebouw moet passen bij het onderwijsconcept van de school. De PO-Raad wil degenen die zich hiermee bezighouden ondersteunen.  

Toolboxen onderwijshuisvesting 

De Toolboxen Onderwijshuisvesting helpen scholen om inzicht krijgen in de normen en verplichtingen waaraan een schoolgebouw wettelijk moet voldoen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende instrumenten: 

Ook zijn verschillende kennisdocumenten ontwikkeld: 

Wat doet de PO-Raad? 

De PO-Raad wil iedereen die zich hiermee bezighoudt met (financiering van) onderwijshuisvesting ondersteunen. Dat doen we met diverse partners, die hieronder worden genoemd. 

Ruimte-OK: kenniscentrum Onderwijshuisvesting 

Ruimte OK

Ruimte-Onderwijshuisvesting en Kinderopvang (Ruimte-OK) is het kenniscentrum voor onderwijshuisvesting en biedt kennis en ondersteuning over onderwijshuisvesting en financiering aan scholen en besturen: 

Bouwstenen voor Sociaal: Netwerkplatform 

Bouwstenen voor sociaal

 

Het platform Bouwstenen voor Sociaal is een netwerkorganisatie voor/door bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed. Daaronder vallen gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg.  

Op het platform wordt kennis uitgewisseld en samengewerkt aan de hand van een (samenwerkings)agenda. Bouwstenen publiceert ook de tijdschriften School Facilities en In Control.  

Meer lezen?