Nieuws

Nieuwe versie Kwaliteitskader huisvesting onderwijs met financiële update

Het in 2022 geactualiseerde Kwaliteitskader Huisvesting Funderend onderwijs is voor 2023 bijgewerkt. De financiële paragraaf is hierdoor weer up to date voor schoolbesturen en gemeenten.

De financiële paragraaf geeft een actueel inzicht in de stichtingskosten voor een nieuw te bouwen school in het funderend onderwijs. De stijging van kosten ten opzichte van oktober vorig jaar (ca. 4%) is grotendeels het gevolg van de stijgende bouwkosten.

In de financiële paragraaf van het Kwaliteitskader Huisvesting wordt een duidelijk splitsing gemaakt in de kosten per thema. Zo wordt duidelijk welke kosten onder het vigerende bouwbesluit vallen, en welke kosten het gevolg zijn van kwaliteitseisen die voortkomen uit beleid met oog op de langere termijn. Denk aan kwaliteitseisen rondom duurzaamheid (energieneutraal), ambities ten aanzien van circulariteit (o.a. flexibiliteit) en gezondheid (Frisse Scholen met o.a. ventilatie) maar ook concretisering van beleid waar het gaat om het bevorderen van kansengelijkheid (inclusiviteit en toegankelijkheid).

Het Kwaliteitskader Huisvesting is tot stand gekomen op verzoek van PO-Raad, VO-raad en VNG en mét inbreng van huisvestingsprofessionals uit het onderwijs en van gemeenten. Het Kwaliteitskader Huisvesting wordt actueel gehouden door Ruimte-OK. Per jaar wordt bekeken of actualisatie nodig is. Heeft u inhoudelijke aanvullingen voor een volgende actualisatie? Laat het ons weten via info@ruimte-ok.nl.

Huisvesting

Downloads

Kwaliteitskader 2023
PDF, 5.11 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten