Nieuws

PO-Raad verrast door vertrek energieleverancier DVEP

PO-Raad en VO-raad zijn gisteren onaangenaam verrast door de aankondiging dat DVEP aan het einde van dit jaar de Nederlandse energiemarkt verlaat. Schoolbesturen die er nu nog hun energie afnemen kunnen terecht bij Energie voor Scholen, dat namens een aantal schoolbesturen onderhandelde met DVEP.

We gaan ervanuit dat deze partij in de komende maanden ook tot zaken kan komen met een andere energieaanbieder. Het voelt ongemakkelijk dat de PO-Raad en de VO-raad door de ministeries van OCW en EZK niet op de hoogte zijn gehouden over de ontwikkelingen bij DVEP.

Formeel is de afweging logisch omdat we geen van beiden partij zijn bij onderhandelingen over energiecontracten. Tegelijk heeft de overheid ons voor een groot deel de verantwoordelijkheid gegeven voor de continuïteit van het funderend onderwijs. Betrouwbare energieleveranciers zijn daarin een belangrijke randvoorwaarde. Het was daarom wel degelijk beter geweest om ons in een eerder stadium te informeren.

energie

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten