Nieuws

Slimmer huisvesten

Huisvesting wordt door schoolbesturen steeds vaker als strategisch middel ingezet; voor beter onderwijs, minder ziekteverzuim, meer grip op de kosten en de realisatie van nieuwe ambities. Dit vraagt om specifieke kennis over huisvesting. De PO-Raad faciliteert in deze kennis en hecht aan professionalisering van de schoolorganisatie op het gebied van huisvesting. Dit doen wij in samenwerking met verschillende partners. Zo werken wij bijvoorbeeld met Ruimte-OK aan verbetering van de professionaliteit door het samen vormgeven van een doelgericht cursusaanbod. En onlangs heeft de PO-Raad hernieuwde afspraken met Bouwstenen voor Sociaal gemaakt om de professionaliteit verder te verbeteren waarbij met name vanuit het ‘netwerken’ gewerkt wordt.

Kennisgroep huisvesting
De PO-Raad heeft o.a. besloten de werkwijze van de Kennisgroep Huisvesting te wijzigen. Niet alleen zal de kennisgroep voortaan openstaan voor alle leden, maar ook wordt er, naast een plenair gedeelte, een aantal workshops georganiseerd. Bij de opzet van deze workshops betrekken wij Bouwstenen voor Sociaal. De workshops zijn vooral bedoeld voor praktische kennisuitwisseling over allerhande huisvestingszaken binnen het PO en toegankelijk voor alle leden van de PO-Raad.

Wijzer worden in breder verband
Aanvullend op deze kennisuitwisseling organiseert Bouwstenen voor Sociaal specifiek voor schoolbesturen in het PO en VO een netwerk voor medewerkers onderwijshuisvesting. Hierbij is het doel naast kennisuitwisseling, vooral inhoudelijke ontwikkeling en verdere professionalisering te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat schoolbesturen kennis kunnen ontwikkelen vanuit een onafhankelijke positie, los van leveranciers of de agenda van de Rijksoverheid, zijn hier wel kosten aan verbonden. Bouwstenen organiseert dergelijke netwerken – met succes - ook voor gemeenten en maatschappelijke dienstverleners. 

Partnership
Bouwstenen voor Sociaal werkt met partnerships. Door partner te worden van Bouwstenen kunnen schoolbesturen:
• Meedraaien in een netwerk rond onderwijshuisvesting (sectorversterkend) of een netwerk speciaal gericht op functiecombinaties (sectorverbindend) in Brede Scholen, IKC’s  of MFA’s.
• Meedraaien in een onderzoek over kansen en pijnpunten van IKC’s en MFA’s
• Meedraaien in ontwikkelactiviteiten rond de informatievoorziening rond onderwijshuisvesting en in dit verband deelnemen aan een bijeenkomst over de informatiebehoefte t.b.v. risicomanagement op 9 mei 2016 in Amersfoort.
• Meedraaien in ontwikkelactiviteiten rond spelregels voor vastgoed- en facility management (bij voldoende deelname).
• Deelnemen aan de Najaarsbijeenkomst waar al het ontwikkelwerk met elkaar wordt gedeeld.

Aanmelden en kosten
De netwerken, onderzoeken en ontwikkelactiviteiten vinden plaats in co-creatie met het werkveld en onder professionele begeleiding. Kosten om partner te worden zijn € 750,- per jaar. U kunt zich hier aanmelden.

Bouwstenen en PO-Raad
Bouwstenen voor Sociaal is een onafhankelijk, sectorverbindend platform rond gebouwen voor onderwijs, buurten en wijken, cultuur, sport en ander publiek gefinancierd vastgoed. De PO-Raad is mede-initiatiefnemer van Bouwstenen voor Sociaal en ondersteunt haar activiteiten met raad en daad.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.bouwstenen.nl of neem contact op met:

Lindy Odijk                                Gertjan van Midden
lindy@bouwstenen.nl                  g.vanmidden@poraad.nl
033-2584337

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten