Onderwijsregio's

De personeelstekorten lopen op. Naast een noodzakelijke landelijke aanpak, is er veel te winnen door regionale samenwerking te versterken. In de regio kan namelijk effectief worden ingespeeld op de grote verschillen in de arbeidsmarktsituatie binnen en tussen regio’s. In de regio gebeurt al veel. Toch is er méér nodig om het personeelstekort echt aan te pakken.

De PO-Raad heeft in 2022 het initiatief genomen een ‘ontwerpteam versterking regionale samenwerking’ te starten. Het team met schoolbestuurders, vertegenwoordigers van de beroepsgroep en wetenschappers heeft een advies geschreven over het bundelen van de krachten voor de regionale onderwijsarbeidsmarkt: 'Denken, doen en doorpakken in de regio'. Dit advies vormt voor de PO-Raad het uitgangspunt bij regionale samenwerking.

Hier vind je verschillende verwijzingen naar onderwerpen en informatie over de onderwijsregio's. Verder naar onderen op deze pagina vind je nieuwsberichten over dit onderwerp.

Actueel