Onderwijsregio's

De personeelstekorten lopen op. Naast een noodzakelijke landelijke aanpak, is er veel te winnen door regionale samenwerking te versterken. In de regio kan namelijk effectief worden ingespeeld op de grote verschillen in de arbeidsmarktsituatie binnen en tussen regio’s. In de regio gebeurt al veel. Toch is er méér nodig om het personeelstekort echt aan te pakken.

Hier vind je verschillende verwijzingen naar onderwerpen en informatie over de onderwijsregio's.

Denken, doen en doorpakken in de regio

De PO-Raad heeft in 2022 het initiatief genomen een ‘ontwerpteam versterking regionale samenwerking’ te starten. Het team met schoolbestuurders, vertegenwoordigers van de beroepsgroep en wetenschappers heeft een advies geschreven over het bundelen van de krachten voor de regionale onderwijsarbeidsmarkt: 'Denken, doen en doorpakken in de regio'. Dit advies vormt voor de PO-Raad het uitgangspunt bij regionale samenwerking.

Voorkant rapport

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar
Vier mensen in een ruimte met laptops in een vergadering. Eén vrouw staat, lachend. De andere drie personen zitten en kijken haar aan.
Webinar

Leren van voorlopers in de onderwijsregio

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel