Nieuws

Onderzoek naar stimuleren meer uren werken om personeelstekorten te verminderen

Een kopgroep van elf schoolorganisaties doet sinds januari 2023 praktijkervaring op met het aanbieden van specifieke maatregelen aan leraren voor het invullen van een groter contract. Minister Dennis Wiersma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek. De komende periode wordt verder gekeken naar de samenhangende kosten en de opbrengsten voor het onderwijs. 

Als medewerkers in het primair onderwijs een groter dienstverband aanvaarden, draagt dit natuurlijk bij aan het verminderen van personeelstekorten. Onderzoek wijst uit dat een deel van de parttimers inderdaad bereid is om te kiezen voor een groter dienstverband als de omstandigheden en voorwaarden goed zijn. Medewerkers krijgen als tegenprestatie bijvoorbeeld extra geld, extra ruimte of extra hulp.  

Het onderzoek naar de mogelijkheden om meer uren werken te stimuleren is een van de pijlers van het werkplan om het personeelstekort in het onderwijs aan te pakken. Met verschillende initiatieven maken betrokken organisaties nadere afspraken over de aanpak van het personeelstekort. Dat gaat over thema’s als onderwijstijd, bevoegdheden, opleiden en het versterken van de regionale samenwerking.

Veelbelovende maatregelen

Het onderzoek van de kopgroep naar de mogelijkheden om meer uren te stimuleren, biedt aanknopingspunten waarop werkgevers zich kunnen richten. De koplopers hebben interessante en veelbelovende maatregelen bedacht en zijn daarmee aan de slag in hun eigen organisatie. De PO-Raad kijkt met belangstelling uit naar de verdere uitwerking door de koplopers: Wat is effectief in welke situaties? Wat is uitvoerbaar en betaalbaar? En wat heeft de minste en/of aanvaardbare ongewenste neveneffecten?  

Een cruciale vraag is ook: voor wie gaan maatregelen gelden. Krijgen bijvoorbeeld alle huidige fulltimers een bonus of alleen de mensen die meer uren gáán werken? De PO-Raad vindt het belangrijk dat medewerkers gelijk worden behandeld en dat fulltimers ook worden gestimuleerd om fulltime te blijven werken. 

Het primair onderwijs moet alle mogelijkheden aangrijpen om het personeelstekort te verkleinen. We zijn dan ook blij dat er naar allerlei manieren wordt gekeken om medewerkers te stimuleren om meer uren te werken. Centraal bij alle mogelijkheden staat dat werkgevers met hun medewerkers in gesprek zijn over wat in hun organisatie zou kunnen werken om medewerkers te stimuleren om ‘veel’ uren te blijven werken of een groter dienstverband te kiezen. 

Kennis en ervaringen

Het is essentieel dat 'meer uren werken' zorgvuldig en vrijwillig wordt geregeld en dat de werkdruk door de maatregelen niet toeneemt. De PO-Raad is benieuwd naar de resultaten van de maatregelen bij de kopgroep, de opbrengsten voor de schoolorganisaties en de samenhangende kosten. Wij werken graag mee aan het delen van de kennis en ervaringen die de kopgroep nu opdoet. Andere schoolorganisaties kunnen daar dankbaar gebruik van maken.

Kinderen krijgen uitleg van leraar in klaslokaal met laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten