Diversiteit en inclusief werkgeverschap

Diversiteit versterkt een schoolorganisatie en maakt het werken aantrekkelijker. In een inclusieve werkomgeving komen alle werknemers tot hun recht, het versterkt een schoolorganisatie. Met een lerarenteam dat een afspiegeling van de samenleving is, maakt de organisatie zo goed mogelijk gebruik van diverse talenten en geeft ze invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het onderwijs.