Functies en functiewaardering

Een sterk onderwijsteam heeft een mix aan kwaliteiten en functies. Om dit te realiseren, moet de onderwijsvisie van de school worden vertaald naar een visie op de gevraagde specialismen. De centrale vraag is: welke functies zijn er nodig om het onderwijs binnen de schoolorganisatie - nu en in de toekomst - goed te kunnen verzorgen?

Functiewaardering is een manier om functies vervolgens in te delen aan de hand van afgesproken criteria. Deze criteria maken het op een systematische manier mogelijk om de zwaarte te bepalen van functies ten opzichte van elkaar en de rangorde vast te stellen.

Steeds meer organisaties plaatsen het beschrijven en waarderen van functies in een breder proces van formatiemanagement. Functievorming is dan de basis voor de vormgeving van strategisch HR-beleid in samenhang met bijvoorbeeld de kwaliteitscyclus, weving & selectie, loopbaanontwikkeling en opleiding.