Nieuws

Banenafspraak primair onderwijs: ‘Zonder waarde geen plaatsing’

In het rapport 'Zonder waarde geen plaatsing' is gekeken naar wat er voor nodig is om meer banen voor mensen met arbeidsbeperking te kunnen creëren in het primair onderwijs. Het rapport geeft een breed beeld van mogelijkheden en knelpunten. Uit het onderzoek blijkt dat leraren en directeuren veel taken hebben die heel goed door medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak uitgevoerd kunnen worden. Voor dit onderzoek zijn veertien goede voorbeelden in kaart gebracht.

In het rapport zijn de belangrijkste elementen uit casestudies weergegeven rondom: totstandkoming van de functie, motivatie, type functie, financieringsconstructie en randvoorwaarden en succesfactoren. Wat opvalt is dat echt goede voorbeelden vooral ontstaan op scholen waar betrokkenen in het team intrinsiek gemotiveerd zijn om de baan tot een succes te maken. Als die motivatie er is, wordt de bijdrage van de baan in het team als positief ervaren. Zo niet, dan wordt begeleiding als belasting gevoeld. Een knelpunt is dat de kosten per medewerker erg verschillen, afhankelijk van de arrangementen die van toepassing zijn. En het is ingewikkeld dat de kosten van een medewerker stijgen als zijn productiviteit stijgt, terwijl de bekostiging van de school gelijk blijft.  

Voor het onderzoek zijn schoolbesturen benaderd via een oproep op de website van de PO-Raad en via de netwerken van Stichting Gezel en de PO-Raad. Er zijn veertien scholen gevonden waar een medewerker in het kader van de banenafspraak in dienst is. Bij iedere school zijn interviews afgenomen met de directeur, kandidaat en de begeleidende leraar of de jobcoach. De scholen die deelnamen zijn divers van samenstelling. Zowel grote schoolbesturen als eenpitters, speciaal en regulier onderwijs en verschillende denominaties zijn vertegenwoordigd. Qua functies zijn onderwijsassistenten, assistent conciërges en een administratief medewerker opgenomen. 

De rapportage is aangevuld met de belangrijkste uitkomsten van een expertmeeting, waar een diverse groep betrokkenen in gesprek gingen over de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door Loyalis Kennis & Consult.

Downloads

700.57 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten