Nieuws

Met ‘HR Goed voor Elkaar’ naar professioneel, strategisch personeelsbeleid

Met het project ‘HR Goed voor Elkaar’ ondersteunt de PO-Raad schoolbesturen die een volgende stap willen zetten met professioneel, strategisch personeelsbeleid binnen hun organisatie. Schoolbesturen kunnen zich aanmelden voor het project met analyse, advies, ondersteuning en inspiratie.

Ieder schoolbestuur heeft het belang van ‘goed onderwijs voor alle leerlingen’ centraal staan in haar visie. Hoe stel je dat doel centraal in alle processen, zoals het personeelsbeleid? Op welke manier betrek je directeuren erbij? En waar leg je het verband tussen HR en kwaliteitszorg nu en in de toekomst? Veel schoolbesturen zijn bezig om hun personeelsbeleid verder te ontwikkelen. Dit is een uitdaging voor de hele organisatie, niet alleen voor een personeelsfunctionaris. De vraagstukken spelen bij veel leden van de PO-Raad, bij grotere, maar ook bij kleinere schoolbesturen.

Volgende stap

De PO-Raad helpt in het project ‘HR Goed voor Elkaar’ individuele schoolbesturen bij het aanbrengen van focus en samenhang in de ontwikkeling van eigentijds personeelsbeleid. Het doel is om deelnemende schoolbesturen op maat te ondersteunen bij het zetten van een volgende stap in die noodzakelijke ontwikkeling. De stap kan zich toespitsen op een of meer van de volgende domeinen:

  • Leiderschap en besturingsfilosofie
  • Samenhang kwaliteitszorg
  • Volwassenheid bouwstenen HR
  • Rol en positie HR-functie

Maatwerk

Schoolbesturen die zich inschrijven voor het project, krijgen eerst een persoonlijk gesprek met de experts van de PO-Raad. In het gesprek met de schoolbestuurder en eventuele andere betrokkenen binnen de organisatie, kijken we welke stappen passend zijn voor de organisatie en welke instrumenten daar vanuit het project aan kunnen bijdragen. Vervolgens kan het schoolbestuur deelnemen aan lerende netwerken (voor bestuurders of voor HR functionarissen), is er een Leergang strategisch HR met interactieve werksessies en zijn er mogelijkheden voor besturen voor extra individuele ondersteuning.

Eerste stap

De eerste stap voor een schoolbestuur is de aanmelding voor het project. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe meer mogelijkheden er beschikbaar zijn binnen het project. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dian van Erp.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten