Extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving. Dat is het doel van de Participatiewet die in januari 2015 in werking trad. De banenafspraak vloeit voort uit deze wet.

Externe video URL

 

Kijk voor informatie en inspiratie op de website: Op naar de 25.000!

De PO-Raad verbindt zich graag aan het doel van de banenafspraak: de sector primair onderwijs heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid én het gaat deels over de leerlingen uit de sector (bijvoorbeeld van het voortgezet speciaal onderwijs) die hiermee een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

Alle werkgevers in Nederland hebben de opdracht om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, dus ook de werkgevers in het onderwijs. Hieronder is informatie over de banenafspraak en gerelateerde onderwerpen terug te vinden.

Inzicht in doel en realisatie banenafspraak

Eenvoudig berekenen wat jouw doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens de voortgang inzichtelijk maken. Dat is mogelijk met de ‘rapportagetool banenafspraak’. Het quotum-deel (de 'quotumcalculator') geeft een goed inzicht van het aantal banen dat een schoolbestuur moet realiseren volgens de banenafspraak. Het rapportage-deel zorgt voor een consistente rapportage van de inspanningen en resultaten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Breed Offensief

Er is sprake van een vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Werkgevers - met name in de sector overheid - liepen bij het uitvoeren van de banenafspraak tegen een aantal knelpunten aan. Toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kondigde daarom eind 2018 aan de Wet banenafspraak te willen vereenvoudigen (Breed Offensief). Uitgangspunten hierbij zijn dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om banen te realiseren voor de doelgroep en dat het systeem simpeler wordt.

Het wetsvoorstel is gereed voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Op verzoek van de Kamer is dit echter uitgesteld totdat een nieuw kabinet hierover kan debatteren. Daarmee is de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021 niet meer haalbaar. De wetgeving zal nu op zijn vroegst in 2023 in werking treden.

Tot de invoering van het Breed Offensief geldt de huidige wet- en regelgeving, hetgeen inhoudt dat de sectoren overheid en onderwijs gehouden zijn om ook in 2021 2,35% van het aantal verloonde uren te laten bestaan uit mensen die zijn ingeschreven in het Landelijk Doelgroepregister van UWV. Van Ark heeft eerder echter opgeroepen om alvast te handelen naar de voorgestelde wijzigingen en niet te wachten tot de vereenvoudigde Wet banenafspraak is ingevoerd.

> Lees hier de Kamerbrief over het Breed Offensief en alle onderliggende stukken over de wijziging van de Participatiewet. 

> Lees ook: Wat moet ik weten en regelen als ik iemand in dienst neem met een arbeidsbeperking?

Vragen of contact   

Ben je lid van de PO-Raad? Dan kun je met vragen terecht bij de Juridische Helpdesk