Nieuws

Ministers van Onderwijs leggen dilemma’s voor aan Kamer 

Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig in de aanpak van het personeelstekort om verschil te kunnen maken en de taaiheid te doorbreken, dat schrijven minister Dijkgraaf en minister Wiersma in de Kamerbrief over de lerarenstrategie. De ministers roepen op voor een slimmere aanpak met meer focus en leggen een aantal dilemma’s voor: 

  • Houden we vast aan kwaliteitseisen voor leraren of maken we het eenvoudiger om leraar te worden?
  • Zijn we bereid om te accepteren dat niet alle tijd op school door een bevoegde docent wordt ingevuld?
  • Zijn wij bereid dwingend te zijn in het bieden van maatwerk en bovenschoolse mobiliteit van leraren? 
  • Zijn we bereid de lokale autonomie en flexibiliteit van lerarenopleidingen op te geven voor meer landelijke afstemming en standaardisatie?
  • Zijn we bereid om de (regionale) samenwerking af te dwingen ten koste van een deel van de autonomie van schoolbesturen?

De PO-Raad pleitte al eerder voor onorthodoxe maatregelen en stuurde een brief aan de Kamer. Denk hierbij aan een andere dag- of weekindeling of door kritisch naar het aantal verplichte lesuren te kijken. In andere landen ligt dat lager. Maar ook om meer ruimte te bieden voor het aantrekkelijk maken van combinatiebanen tussen opvang en onderwijs. 

Daarnaast pleitte de sectorvereniging voor het bevorderen van regionale samenwerking. Eerder dit jaar lanceerde de PO-Raad het advies ‘Denken, doen en doorpakken’. Op de Algemene Ledenvergadering later deze maand bespreken we de vervolgstappen met onze leden. 

De PO-Raad vindt het van belang om binnen afzienbare tijd het debat over de fundamentele keuzes uit de brief te voeren. In de sector, de samenleving en de politiek. Het moet leiden tot een lange termijnaanpak die door de scholen, de beroepsgroepen en de overheid wordt gedragen. Zo schreef PO-Raad voorzitter Freddy Weima in zijn blog van afgelopen vrijdag.  

Meer lezen?

Download de Kamerbrief.  

 

Meubilair

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten