Nieuws

Scholen en PO-Raad samen aan de slag met ‘Anders Organiseren’

‘Hoe kan er een kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden door het onderwijs flexibel te organiseren?’, ‘Op welke wijze kunnen we onderwijs met de inzet van vakdocenten versterken?’ en ‘Hoe kan het onderwijs vakoverschrijdend georganiseerd worden, waarbij taalontwikkeling een belangrijke factor is?’ Dit zijn de eerste drie innovatievragen Anders Organiseren die van start zijn gegaan. De PO-Raad ondersteunt de betreffende scholen en schoolbesturen bij de beantwoording van hun vraagstuk. 

Flexibel organiseren 

Agora is de stichting voor bijzonder primair onderwijs en heeft 24 basisscholen in de Zaanstreek. Zij wil een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs realiseren door hun onderwijs flexibel te organiseren. Agora heeft de ambitie dat dit over twee jaar op alle scholen binnen de stichting zichtbaar is. Met haar innovatievraag richt Agora zich op verschillende aspecten, zoals leiderschapsvaardigheden om de verandering vorm te geven en de inrichting van schooldagen in de strijd tegen het lerarentekort. Flexibel organiseren is een van de speerpunten uit het koersplan van Agora. Om recht te doen aan de diversiteit tussen de scholen, is er naast Agora-brede scenario’s ook ruimte voor maatwerk. 

Inzet van vakdocenten 

Stichting Meer Primair bestaat uit zeventien basisscholen in en om Hoofddorp. Ook zij heeft het thema ‘Anders Organiseren’ hoog op de agenda staan. Meer Primair wil door het onderwijs anders te organiseren invulling geven aan de speerpunten uit het strategisch beleidsplan. Zij wil antwoord krijgen op de vraag over hoe het onderwijs met de inzet van vakdocenten versterkt kan worden. Meer Primair wil in kaart brengen welke lessen er geleerd zijn en wat zij vast willen houden en hoe zij scholen en leraren kunnen helpen om de inzet van vakdocenten te realiseren. Hierbij richten zij zich ook op de vraag van wat de inzet van vakdocenten betekent voor de fysieke ruimte, het HRM-beleid en het beroepsbeeld van de leraar binnen Meer Primair.  

Vakoverschrijdend taalonderwijs

IKC de Posten in Enschede bestaat uit basisschool de Broekheurne van stichting Consent, basisschool de Mecklenburg van stichting VCO en peuteropvang de Peuterpost. Het IKC heeft een doelgroep waarbij de taalontwikkeling een belangrijk punt van aandacht is. Vanuit de Broekheurne is de vraag ingediend hoe het onderwijs vakoverschrijdend - en wellicht schooloverschrijdend - georganiseerd kan worden, waarbij taalontwikkeling een belangrijke factor is. Wat betekent dit voor de groepsindeling, dagindeling en de samenwerking binnen en tussen de schoolteams? En wat kunnen zij leren van de ervaringen en geleerde lessen vanuit het naschoolse opvang project “Bewegend Leren”, waar kinderen van beide scholen aan deelnemen? Door met deze vraag aan de slag te gaan wordt er een impuls gegeven aan het ‘Leren leren’ en ‘leren geluk te organiseren’ uit het strategisch plan van Consent. Ook draagt dit bij aan een versterking van de samenwerking binnen het IKC.

De PO-Raad over Anders Organiseren

Eigentijds onderwijs vraagt om continue verbetering, ook van de organisatie van het onderwijs. In het project ‘Anders Organiseren’ onderzoeken schoolbesturen hoe zij het onderwijs toekomstbestendig kunnen inrichten, passend bij de behoeften van leerlingen, ouders en leraren. De PO-Raad biedt scholen die ondersteuning met de innovatievragen Anders Organiseren. Ook zorgt zij ervoor dat geleerde lessen, praktische tips en kennis uit de innovatievragen breed in de sector gedeeld worden. Om andere scholen te inspireren en dat ook zij kunnen profiteren van de opbrengsten. 

Meer informatie?

Bezoek de themapagina. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten