Bijeenkomst

Roadshow implementatie cao primair onderwijs

23 november 2023
09:30 - 12:00

SIO Zwolle
Thorbeckelaan 2
8014 AZ Zwolle

Aanmelden
Organisator(s)
PO-Raad
Interessant voor
Schoolleiders
Adviseurs
Overig

Aan de slag met de cao primair onderwijs 2023-2024. De PO-Raad organiseert op vier locaties in Nederland bijeenkomsten om met elkaar door te praten over de implementatie van de nieuwe cao. Op 28 september hebben de PO-Raad en de vakbonden een akkoord gesloten voor een cao primair onderwijs 2023-2024. Wat kom je tegen bij de implementatie van deze cao en waar wil je over doorpraten met collega's? Wat heb je nodig om het akkoord te implementeren in jouw organisatie? Welk thema wil jouw organisatie nog nader invulling geven? Geef bij de aanmelding graag aan waar je over door wil praten met jouw collega's.

Vier datums, vier locaties

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Donderdag 9 november, middag in Rotterdam
  • Dinsdag 14 november, ochtend in Eindhoven
  • Donderdag 23 november, ochtend in Zwolle
  • Donderdag 7 december, ochtend in Utrecht

Dit evenement vindt ook plaats op