Salaristabellen

Er is een onderhandelaarsakkoord voor een cao primair onderwijs 2023-2024. De achterbannen van de PO-Raad en de vakbonden stemmen de komende tijd over dit akkoord. Als ze instemmen, wordt het cao-akkoord getekend. De informatie op deze website wordt dan zo snel mogelijk geactualiseerd.

 

De actuele salaristabellen voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren in het primair onderwijs:

Salaristabellen primair onderwijs per 1 juli 2023 (pdf)

Deze tabellen komen uit de actuele cao voor primair onderwijs. De PO-Raad en de vakbonden hebben op 15 juli 2022 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2022-2023 ondertekend. De cao is bindend voor leden van de PO-Raad.

Historie

Hieronder zijn ook oudere salaristabellen te downloaden: