Nieuws

Werkcontext van schoolleiders wordt onderzocht; Maak het verschil en doe mee

Hoe zie jij als werkgever het werkpakket van de schoolleiders? Welke ontwikkelingen hebben invloed op het werk van de schoolleider? Waar liggen behoefte voor ondersteuning door schoolbestuur, HR, financiën en ICT? Wat hebben schoolleiders nodig om hun werk goed te kunnen doen?

In opdracht van de cao-partijen (AOb, CNV Onderwijs, AVS, FvOv en de PO-Raad) voert het Arbeidsmarktplatform PO een onderzoek uit naar de werkcontext van schoolleiders. Om dit goed in kaart te brengen, zijn twee vragenlijsten opgesteld: één voor schoolleiders en één voor betrokkenen rondom de schoolleiders. Doe mee aan het onderzoek en help ons om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en mogelijke verbeteringen.

We zijn benieuwd hoe leraren, onderwijsassistenten, ondersteunend personeel, intern begeleiders, schoolbestuurders, ouders en (G)MR-leden naar de rol van schoolleiders kijken. We horen graag jullie ervaring en mening!

Vragenlijst betrokkenen van schoolleiders

Ben je schoolleider binnen het primair onderwijs? Deel jouw ervaringen via de online vragenlijst en help ons om de werkcontext voor schoolleiders beter te begrijpen en te verbeteren.

Vragenlijst schoolleiders

Sollicitatiegesprek, lachende vrouwen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten