Samenstelling

Zeventien basisscholen vanuit de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onder-wijs, Pabo Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool IPABO, vormen een kennisgemeenschap rondom opbrengstgericht onderwijs (OGO-onderwijs), op-leiden in de school en het ontwikkelen van de academische opleidingsschool in Amsterdam.

Doel

Ontwikkeling en inhoud geven aan academische opleidingsschool voor het verbeteren van het basisonderwijs in Amsterdam.

Activiteiten
De kennisgemeenschap maakt een sterke ontwikkeling door en maakt onderdeel uit van onderzoek binnen de educatieve lectoraten verbonden aan Pabo HvA.

Deelnemers

Contact

Sanne van der Linden, projectcoördinator vanuit ASKO, lid kenniskring lectoraat Pabo HvA. 
020-301 3888  / s.vanderlinden@askobk.nl / www.askobk.nl