Thematiek: 

De lerende organisatie, systeemdenken, persoonlijk leiderschap
 

Samenstelling: 

Kennisgemeenschap voortgekomen uit opleiding voor schoolleiders rondom het leren over en het ontwikkelen van leiderschap. Centraal thema binnen de kennisgemeenschap is Peter Senge’s theorie over de lerende organisatie.
 

Doel: 

Doel is om de lerende organisatie vanuit het systeemperspectief verder te dragen in het scholenveld, welke niet formeel is vastgelegd. De informele doelstelling van de kennisgemeenschap is enerzijds de professionalisering van zichzelf (blijven ontwikkelen) en anderzijds het bieden van bedding en steun voor elkaar in de zoektocht naar leiderschap in lerende organisaties.
 

Activiteiten: 

Bijeenkomsten rondom lerende organisatie, conferenties bezoeken.
 

Contactpersoon: 

Léontine Romeijnders, contactpersoon kennisgemeenschap, Hogeschool Utrecht 
leontine.romeijnders@hu.nl