Bijzondere bekostiging

Schoolorganisaties kunnen bijzondere bekostiging ontvangen. Deze bekostiging wordt in het algemeen niet automatisch toegekend. Een schoolorganisatie vraagt deze zelf aan. 

Vanaf januari 2023 is de bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigd. De informatie op deze website wordt zo snel mogelijk geactualiseerd.

Het primair onderwijs kent de volgende categorieën van bijzonder bekostiging:

  • Bedrag professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders. Deze bijzondere bekostiging levert een bijdrage aan de professionalisering van personeel en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Deze bekostiging vervangt de financiering uit de voormalige prestatiebox. DUO kent vanaf schooljaar 2021-2022 deze bijzondere bekostiging automatisch toe als een school hier recht op heeft.
leren

Alleen voor scholen basisonderwijs

Alleen voor gespecialiseerde scholen

  • Vreemdelingen op scholen voor speciaal basisonderwijs 1e, 2e, 3e of 4e jaar. Een speciale school voor basisonderwijs kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de opvang van vreemdelingen tijdens het 1e, 2e, 3e, of 4e jaar in Nederland. Dit geldt voor vreemdelingen die korter dan 4 jaar in Nederland wonen.
  • Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking op (v)so-scholen. Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3) kan bijzondere bekostiging aanvragen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking.
  • Beloning aan leraren vso. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan bijzondere bekostiging voor personeel ontvangen, voor de beloning van leraren die les geven aan leerlingen met het uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs'. Vanaf schooljaar 2021-2022 hoeft een school deze bijzondere bekostiging niet meer aan te vragen. Als de school voldoet aan de voorwaarden, kent DUO deze bekostiging automatisch toe.