Compenseer nieuwkomersscholen die zwaar getroffen worden door nieuw achterstandenbeleid

De PO-Raad vindt dat het kabinet het budget dat als gevolg van de nieuwe OAB-regeling wegvloeit bij scholen met veel nieuwkomersleerlingen, moet herstellen voor deze specifieke doelgroep. Deze scholen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie door nieuwkomersleerlingen op te vangen, en hebben daarmee een groot financieel risico genomen. Mede dankzij de oude OAB-regeling konden zij bestaan. Het is daarom goed verdedigbaar dat deze scholen een bijzondere plaats in een regeling krijgen met een bekostiging die ten minste op het niveau zit van het budget vóór invoering van de nieuwe OAB-regeling in 2019/2020.

De PO-Raad gaat graag met OCW in gesprek om de omvang van de herverdeeleffecten op de getroffen scholen te duiden en oplossingen te verkennen. Daarbij is de PO-Raad van mening dat zorgen voor onderwijs aan asielzoekerskinderen deel hoort uit te maken van het asielbeleid. Zij doet daarom een beroep op het hele kabinet, waaronder de staatssecretaris voor vreemdelingenzaken.