Informatie voor het primair onderwijs

Coronavirus

Het coronavirus zorgt voor een nieuwe realiteit. Een die veel vraagt van het onderwijs. Op deze pagina vind je het laatste onderwijs-gerelateerde coronanieuws, verschillende veelgestelde vragen, en informatie en handreikingen rondom relevante thema's.

Updates voor scholen en schoolbesturen over het coronavirus (COVID-19)

De PO-Raad houdt je hier regelmatig op de hoogte van primair onderwijs-gerelateerde nieuws over het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina van de PO-Raad vind je veelgestelde vragen, achtergrondinformatie en handreikingen met betrekking tot het coronavirus en het primair onderwijs. Het ministerie van OCW heeft veelgestelde vragen over het coronavirus voor het basis- en speciaal onderwijs hier gebundeld.

Actueel

Kamerbrief over noodopvang, afstandsonderwijs en kwetsbare leerlingen
Minister Arie Slob (Onderwijs) informeert de Tweede Kamer via een brief over het onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis. In de brief gaat hij in op de noodopvang, onderwijskwaliteit, kwetsbare leerlingen en de noodopvang gedurende de meivakantie. De minister spreekt in zijn brief nogmaals waardering uit voor alle medewerkers in het onderwijs, andere professionals en ouders die zich inzetten voor goed onderwijs op afstand en de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een veilige omgeving. Lees verder.
____________________________________________________

Devices nodig? Laat het weten
03-04-2020 – Er zijn nog steeds leerlingen die geen device tot hun beschikking hebben. Alliantie Digitale Samenleving en NL Digital gaan bedrijven oproepen om gebruikte laptops in te leveren en gebruiksklaar te maken voor het onderwijs. SIVON zal hiervoor de minimale vereisten opstellen. Ook zal SIVON namens het onderwijs een makelaarsfunctie vervullen tussen deze partijen. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Zijn er binnen jouw bestuur nog leerlingen zonder device? Meld je aan via dit formulier. Aanmelden kan tot 8 april, 12.00 uur.
______________________________________________________

Les op afstand: kaart, loket en tips over privacy
03-04-2020 – De schoolteams werken op dit moment hard aan het bieden van onderwijs op afstand. De afgelopen tijd was de aandacht op veel scholen vooral gericht op het oefenen van de lesstof. Nu scholen langer dicht blijven, komt ook de vraag welke doelen en nieuwe leerstof in de komende tijd nog kunnen worden aangeboden. Veel scholen zijn daar al volop mee bezig, maar er zijn ook scholen die gaandeweg het proces nog ondersteuning zoeken. Op de kaart Les op afstand vind je de vragen waar je als school voor komt te staan als je gaat prioriteren, en dus ook comprimeren. Lees verder

Heb je een vraag over het geven van onderwijs op afstand? Online is veel informatie te vinden. In het vandaag door Kennisnet en de PO-Raad gelanceerde loket op lesopafstand.nl worden veelgestelde vragen en handige links van verschillende websites gedeeld.

Maar hoe zit het met de privacy van leerlingen en medewerkers? We hebben een aantal tips en aandachtspunten op een rijtje gezet. Lees ze hier.
_____________________________________________________

Archief

Overleg over noodopvang in de meivakantie
02-04-2020 – De druk op de noodopvang neemt de laatste week hard toe en raakt in sommige regio’s kritieke grenzen. We krijgen signalen van leden dat verschillende Veiligheidsregio’s en gemeenten in hun regio uitvragen hoe de noodopvang draaiende kan worden gehouden in de meivakantie. Lees verder.
______________________________________________________

Het bereiken van kwetsbare kinderen
02-04-2020 – Iedereen in de sector deelt de zorgen over kwetsbare leerlingen. Dat zijn onder andere leerlingen in onveilige thuissituaties en kinderen die we, ondanks alle inspanningen, nu niet goed kunnen bereiken. Daarom heeft de PO-Raad gisteren een peiling uitgezet onder haar leden, waar we wederom veel respons op hebben ontvangen. Lees verder.
_____________________________________________________

6800 leerlingen kunnen weer lessen volgen dankzij laptops via SIVON
02-04-2020 – Ruim 6800 leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen thuis les volgen dankzij de aanschaf van extra laptops door SIVON. SIVON is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om laptops aan te schaffen voor leerlingen die thuis geen laptop, computer of tablet hebben en daardoor lessen missen. Deze week ontvangen de eerste scholen hun laptops. Lees verder.
_____________________________________________________

Peiling VNG
02-04-2020 - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat vanaf nu wekelijks in elke gemeente peilen wat het gebruik van de noodopvang is voor kinderen tussen de 0-4 jaar en 4-12 jaar. De gemeentelijke coördinator van de noodopvang vraagt hiervoor input bij scholen. Deze peiling van de VNG staat los van de peilingen die de PO-Raad heeft gedaan met betrekking tot de noodopvang. We verzoeken schoolbesturen en scholen daarom de wekelijkse peiling van de gemeentelijke coördinator in te vullen. Op die manier krijgen we een goed landelijk beeld van de noodopvang voor kinderen van 0-12 jaar.

De PO-Raad is al in een vroeg stadium begonnen met peilen. Door de verantwoordelijkheid die gemeenten later in het proces hebben gekregen, gaan gemeenten nu zelf ook peilen. Als de gegevens vanuit de gemeenten betrouwbaar genoeg zijn, stopt de PO-Raad ook met het uitvragen bij de eigen leden van gegevens rondom de noodopvang.
___________________________________________________

Poster met maatregelen noodopvang voor scholen
02-04-2020 - Premier Mark Rutte kondigde dinsdag aan dat de scholen tot en met de meivakantie gesloten blijven. Kinderen met ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen blijven in ieder geval tijdens de reguliere lesweken opgevangen worden. Daarbij is het van belang dat de richtlijnen van het RIVM goed worden nageleefd, om ieders gezondheid te beschermen. Om daarbij te ondersteunen heeft de PO-Raad een poster ontwikkeld met een visualisatie van de maatregele is van onze website.

Download de poster hier.
Pdf
143 KB
02-04-2020
Datum: 
02-04-2020

__________________________________________________

Nieuws vanuit de Inspectie van het Onderwijs
02-04-2020 - De Inspectie van het Onderwijs verstuurde vandaag een nieuwsbrief met daarin relevant nieuws voor het primair onderwijs, met betrekking tot de coronacrisis. Er wordt onder andere ingegaan op het aangepaste toezicht, het afzien van inspectiebezoeken en het aanblijven van inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Lees de nieuwsbrief hier.
______________________________________________________

Besturen in crisistijd: ‘Wij profiteren nu van onze investering in samenwerking’
02-04-2020 - Flores Onderwijs zag de sluiting van scholen aankomen en bereidde zich snel voor op thuisonderwijs. Alle chromebooks werden over de scholen herverdeeld. Ze gingen naar alle gezinnen zonder devices. Lees verder.___________________________________________________

Nieuwe serie ‘Beter thuis in afstandsonderwijs’ gelanceerd
01-04-2020 - Het bieden van onderwijs op afstand vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van scholen, maar roept ook veel vragen op. Afgelopen week lanceerden de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED een eerste serie online tutorials. Hiermee willen zij scholen ondersteunen om onderwijs op afstand zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Nu is ook de tweede serie gratis beschikbaar voor alle onderwijsprofessionals. Lees verder.
________________________________________________________

Internet voor elke leerling en leraar: aanmelden nu mogelijk
01-04-2020 - De gisteren aangekondigde inventarisatie voor internet voor leerlingen en leraren is nu geopend. Samen met de telecomproviders KPN, T-Mobile en Vodafone/Ziggo willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen en leraren een internetverbinding krijgen. Zijn er binnen jouw bestuur leerlingen of leraren die thuis geen internet hebben? Aanmelden en meer informatie vind je op onze website
________________________________________________________

Kabinet verlengt crisismaatregelen tot en met 28 april
31-3-2020 - Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet op 31 maart bekend gemaakt. Dat wil zeggen dat alle huidige activiteiten inclusief de noodopvang en de opvang van kwetsbare leerlingen doorlopen tot en met 28 april. Die datum valt midden in de meivakantie, dus leerlingen gaan tot en met die vakantie niet naar school, aldus premier Mark Rutte. Lees verder.

Vervallen schoolreizen
30-3-2020 - Hoe dient een schoolbestuur om te gaan met schoolreizen die niet gemaakt kunnen worden en de daarvoor gemaakte kosten? En hoe zit het met de (vrijwillige) ouderbijdrage? Lees verder.
________________________________________________________

Resultaten peiling PO-Raad naar de opvang leerlingen
30-3-2020 - 58 procent van de schoolbesturen ontvangt nu meer leerlingen voor opvang dan afgelopen week. Ook geeft 43 procent aan dat de opvang van kwetsbare leerlingen in de gemeente is opgestart. Dit en meer blijkt uit onze tweede peiling naar de opvang van leerlingen. Lees verder.
________________________________________________________

Telecomproviders gaan gezinnen zonder internet helpen
27-3-2020 - Eerder deze week informeerden we je al over de zorgen die onze leden hebben over de internetverbinding bij de leerlingen thuis. Er is goed nieuws te melden: KPN, Vodafone/Ziggo en T-Mobile gaan gezinnen faciliteren die niet over een internetverbinding beschikken. De PO-Raad is verheugd over dit initiatief. Een goede, stabiele internetverbinding is namelijk een basisvoorwaarde voor onderwijs op afstand. Over de nadere uitwerking zijn de providers en sectorraden nog in gesprek. De verwachting is dat medio volgende week de inventarisatie kan gaan starten. Op aanraden van de sectorraden worden zowel de inventarisatie als de distributie door SIVON opgepakt.
________________________________________________________

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang
27-3-2020 - Wie krijgt nu compensatie van de overheid voor de eigen bijdrage voor kinderopvang? Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen, krijgen compensatie als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Lees verder.
________________________________________________________

Update aanvraag extra devices voor onderwijs op afstand
27-3-2020 - Zo’n 170 schoolbesturen uit het primair onderwijs hebben een aanvraag bij SIVON ingediend voor extra devices. Hiervan komen relatief veel aanvragen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs. In totaal vraagt het primair onderwijs zo’n 9000 devices aan. Zoals verwacht is de vraag hoger dan het aanbod. Uitgangspunt is dat vrijwel alle goedgekeurde aanvragen deels worden toegekend. SIVON is druk bezig om de verdeling in kaart te brengen. Alle besturen worden zo snel mogelijk geïnformeerd. Vanaf volgende week start SIVON met de distributie. De PO-Raad complimenteert SIVON met de wijze waarop zij dit in betrekkelijk korte tijd hebben opgezet, en wenst hen veel succes bij deze complexe maar noodzakelijke opdracht.

________________________________________________________

Servicedocument aanpak examens tijdens coronacrisis
Het ministerie van OCW heeft een servicedocument ontwikkeld voor de aanpak van examens tijdens de coronacrisis. In het servicedocument wordt onder andere ingegaan op de schoolexamens, slaag- en zakregeling, herkansingen en staatsexamens.

Het ministerie van OCW laat weten dat staatsexamens vooralsnog doorgaan. Er wordt momenteel gewerkt aan een slaag-zakregeling voor dit schooljaar. De regeling wordt zo snel als mogelijk gepubliceerd. Bij de publicatie van de nieuwe slaag-zakregeling gaat het ministerie van OCW ook in op vragen die leven rondom staatsexamens en het vso. De PO-Raad blijft zich inzetten voor de leerlingen in het vso en zorgt ervoor dat de aangedragen punten van haar leden besproken worden met het ministerie van OCW. Lees verder.
________________________________________________________

Lerarencollectief, researchED en PO-Raad lanceren 'Beter thuis in afstandsonderwijs'
Om scholen te ondersteunen om hun onderwijs of afstand zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, hebben de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED de handen ineen geslagen. Met de hulp van een aantal experts en onderwijsadviseurs en belangeloze medewerking van Skillstown, een online opleider, hebben zij in een paar dagen een aantal video’s geproduceerd. Deze video’s bieden praktische, toegankelijke en toepasbare kennis, waarmee leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals direct aan de slag kunnen gaan. Lees verder.
___________________________________________________________

Brief aan de Tweede Kamer over noodmaatregelen kinderopvang
Staatssecretarissen Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane) hebben in een brief aan de Tweede Kamer meer toelichting gegeven op de noodmaatregelen die de kinderopvang neemt door de uitbraak van het coronavirus. Ze gaan hierbij in op de manier waarop de noodopvang is vormgegeven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, het gebruik van de noodopvang en de compensatie voor ouders die momenteel geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang.
___________________________________________________________

Kabinet: dinsdag meer duidelijkheid over sluiting scholen
Het kabinet heeft zojuist bekendgemaakt dat er aanstaande dinsdag meer duidelijkheid komt over de eerder getroffen maatregelen omtrent het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, en dus niet om maatregelen voor de evenementen waar vergunningen voor nodig zijn, die tot 1 juni gelden. Naast het onderwijs en de kinderopvang gelden de maatregelen ook voor andere sectoren zoals de horeca. Lees verder.
___________________________________________________________

Examens vso
Nu bekend is geworden dat het centraal examen niet doorgaat dit schooljaar, zijn er uiteraard ook veel vragen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) over hun examinering. Wij begrijpen goed dat het kabinet tot dit besluit is gekomen, en we staan er dan ook achter, hoewel het voor sommige groepen ook nadelig zal zijn. Wij verzamelen alle vragen en onduidelijkheden en leggen deze neer bij het ministerie, waar we in, samenwerking met LECSO, gaan werken aan de uitwerking van dit ingrijpende besluit. Op dit moment willen wij vooral graag duidelijkheid over de vragen:

Wat gebeurt er met de mondelinge en schriftelijke examens voor het college-examen en wat gebeurt er als leerlingen nu een deelcertificaat halen terwijl ze dit jaar nog niet afstuderen? Wij begrijpen de zorgen die hierover leven in het vso en doen onze best om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te hebben voor iedereen die werkt of leert binnen het vso. Als je vragen hebt, weet ons te vinden! En als er nieuwe informatie is dan zullen wij dat hier snel delen.
___________________________________________________________

Uitbreiding lesopafstand.nl: nu ook informatie voor ouders
Op lesopafstand.nl vind je naast ondersteuning en tips voor leraren nu ook een speciale pagina voor ouders. Ouders die hun kinderen thuis lesgeven vinden hier tips over onder andere didactiek, pedagogiek en de inzet van ICT. Deel deze link gerust met de ouders/verzorgers van je leerlingen. Ook komt er op lesopafstand.nl binnenkort een koppeling met nieuwe themapagina’s op wikiwijs. Hier vind je per leerjaar open leermateriaal dat geschikt is voor lesgeven op afstand.
___________________________________________________________

Uitstel herregistratie Schoolleidersregister PO
Het Schoolleidersregister PO biedt de mogelijkheid om uitstel van herregistratie aan te vragen. Als tijdige herregistratie in het register in de knel komt door het wegvallen van professionaliseringsactiviteiten door de coronacrisis, kun met dit formulier uitstel aanvragen.
___________________________________________________________

Reactietermijnen Reglement Participatiefonds tijdelijk stopgezet
Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief te ontlasten, heeft het Participatiefonds (Pf) besloten om de termijnen uit het reglement tijdelijk stop te zetten. Een uitzondering hierop vormen de termijnen voor bezwaar en beroep. Dit zijn wettelijke termijnen, die het Pf niet mag wijzigen. Lees verder.
___________________________________________________________

Minister Slob: duur sluiting scholen hangt af van publicatiedatum RIVM-onderzoek
Minister Arie Slob (Onderwijs) laat dinsdagavond in televisieprogramma OP1 weten dat de duur van de coronamaatregelen voor het onderwijs afhangt van de publicatiedatum van het RIVM-onderzoek naar corona onder kinderen. Als het onderzoek later dan 6 april wordt gepubliceerd, wordt de schoolsluiting in ieder geval verlengd tot de publicatiedatum van het onderzoek. De minister wil aan de hand van de onderzoeksresultaten de huidige maatregelen heroverwegen.
Lees verder.
___________________________________________________________

Aanvraag extra devices voor onderwijs op afstand geopend
Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat zij thuis geen device tot hun beschikking hebben. Afgelopen week maakte minister Slob bekend dat hij 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor de aanschaf van devices. Schoolbesturen kunnen tot uiterlijk a.s. donderdag 26 maart 15.00 uur een aanvraag indienen. Aan de aanvraag zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Lees verder.
___________________________________________________________

Centraal examen vervalt in 2020
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft in overleg met onderwijsorganisaties besloten dat het centraal examen niet doorgaat in 2020. Leerlingen kunnen dit jaar hun diploma behalen op basis van de schoolexamens en zo zonder vertraging doorstromen naar het vervolgonderwijs. Scholen krijgen de ruimte om de schoolexamens veilig te organiseren en af te sluiten. Lees verder.
___________________________________________________________

Bijeenkomsten tot 1 juni niet toegestaan
Maandag 23 maart maakte het kabinet bekend dat samenkomsten en bijeenkomsten tot 1 juni worden verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Een journalist vroeg minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wat deze maatregel betekent voor het onderwijs. De minister gaf aan dat er voor het onderwijs seperate regelingen zijn. Het kabinet besluit voor 6 april wat er met deze regelingen gebeurt. Lees verder.
___________________________________________________________

Minister Slob: extra maatregelen voor bescherming kwetsbare kinderen
Minister Arie Slob (Onderwijs) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer ‘waardering te hebben voor alle inzet om leerlingen in deze uitzonderlijke periode zo goed mogelijk op te vangen en zoveel mogelijk onderwijs te blijven geven.’ Ook laat hij de Kamer weten een aantal maatregelen te nemen om kwetsbare kinderen extra te ondersteunen nu zij vanwege het coronavirus niet naar school kunnen gaan. Lees verder.
___________________________________________________________

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug
Ouders die hun kinderen door de uitbraak van het coronavirus niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen en de factuur hebben betaald, krijgen hun eigen bijdrage terug. Dezelfde regeling geldt ook voor ouders die werken in vitale sectoren, laten staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Toeslagen en Douane) en Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen. Lees meer in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid en in het persbericht van de Brancherorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang.
_________________________________________________________

Gebouwbeheer tijdens coronacrisis
Ruimte-OK heeft een beknopte handreiking ontwikkeld voor het omgaan met gebouwbeheer tijdens de coronacrisis. Als de school nog steeds in gebruik is voor noodopvang van leerlingen is het bijvoorbeeld belangrijk voldoende te ventileren. Zie voor meer tips over onder andere ventilatie en verwarming de handreiking.
___________________________________________________________

Veelgestelde vragen aan de Helpdesk
De Helpdesk van de PO-Raad ontvangt veel vragen van schoolbesturen in verband met de situatie rond het coronavirus. Hier vind je een aantal veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
___________________________________________________________

Leveranciers leveren oplossingen voor alle leerlingen in het po
Om scholen te ondersteunen in het geven van onderwijs op afstand, is door de gezamenlijke educatieve marktpartijen gewerkt aan drie oplossingen. Lees verder.
___________________________________________________________

Ondersteuning bij les op afstand
Op veel plekken wordt op dit moment gewerkt aan het geven van lessen op afstand om zo het leerproces zoveel mogelijk door te laten gaan. In dit bericht vind je een overzicht van initiatieven die lopen om dit proces te ondersteunen. Lees verder.
___________________________________________________________

Vervanging wegens zorg voor coronavirus
Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten dat vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vf. Lees meer op de website van het Vf.  
___________________________________________________________

Eindtoets gaat dit jaar niet door
Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de minister in een nieuwsbericht en een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder.
___________________________________________________________

Eind- en staatsexamens vso
Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die dit jaar eindexamen doen, gaan de examens vooralsnog door. Minister Arie Slob stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over de maatregelen voor de examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus. De schriftelijke centrale examens starten in principe op 7 mei aanstaande. Indien er tot langere sluiting van de scholen wordt besloten, volgt een nieuwe afweging. Lees verder.
___________________________________________________________

Tussenstand peiling PO-Raad: hoeveel leerlingen krijgen nu opvang op de school?
2,5 procent van de leerlingen krijgt nu opvang op de school. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een peiling onder schoolbesturen van de PO-Raad. Wel verwachten schoolbesturen dat dit percentage nog zal oplopen, onder andere door de verruiming van de regeling waardoor nu ook kinderen van 1 ouder met een vitaal beroep recht hebben op opvang. Lees verder.

Veelgestelde vragen


De helpdesk heeft veelgestelde vragen alvast voor je beantwoord: Q&A Helpdesk. Een andere vraag? Onze helpdesk staat voor je klaar! Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@poraad.nl. Voor acute zaken zijn de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 16.00.


Ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en het RIVM beantwoorden veelgestelde vragen op hun website:

Les op afstand

Handvatten

Voor het vinden en delen van informatie en tips voor bestuurders, schoolleiders en leraren verwijzen we naar de volgende kanalen:

 • Op po.lesopafstand.nl vind je tips en informatie over hoe je lesgeven op afstand kan vormgeven. Je leest hier bijvoorbeeld welke extra ondersteuning leveranciers bieden en hoe je als school veilig en AVG-proof om kunt gaan met het grote aanbod op dit moment. Ook is er een speciale pagina met tips voor ouders die hun kinderen thuis lesgeven. De kennis wordt vanuit Kennisnet gedeeld, in samenwerking met de PO-Raad
 • www.edualdo.nl is de plek waar leraren elkaar online kunnen ontmoeten. Hier worden vragen en antwoorden met elkaar gedeeld over onder andere lesgeven op afstand.
 • Inspirerende voorbeelden van hoe andere leraren dit aanpakken zijn de komende tijd te vinden op de website www.leraar.nl.
 • Voor kennis en inspiratie over de toepassing van ICT in het onderwijs: www.slimmerlerenmetict.nl. Specifieke vragen over les op afstand worden beantwoord met handige filmpjes.

Wat doet de PO-Raad?

Er is een belteam opgestart om bij bestuurders vragen, behoeften en goede voorbeelden op te halen. Deze input vertalen we naar informatievoorziening en meer structurele ondersteuning. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van wat er nu al is aan infrastructuur en middelen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Zo hebben we hier ook op de lange termijn profijt van. We werken samen met het Ministerie van OCW, de VO-raad en Kennisnet aan de onderstaande punten:

 • Infrastructuur: voldoende servercapaciteit en beschikbaarheid devices voor leerlingen en leraren;
 • Leermiddelen: afspraken met uitgeverijen over beschikbaarheid en licenties en leermiddelen.  
 • Ondersteuning scholen en leraren: rondom ICT-bekwaamheid, didactiek en kennisdeling van goede werkwijzen en voorbeelden.

'Beter thuis in afstandsonderwijs'

Om scholen te ondersteunen om hun onderwijs of afstand zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten hebben verschillende partijen met de hulp van een aantal experts en onderwijsadviseurs in een paar dagen een aantal video’s geproduceerd. Lees verder.

  Uitlenen devices - regel het goed

  Als de school iPads of Chromebooks uitleent om afstandsonderwijs te realiseren bij de kinderen thuis, is het aan te raden ouders een bruikleenovereenkomst te laten tekenen. Zo is één en ander ook goed geregeld, mocht er onverhoopt iets met het materiaal gebeuren.

  Leveranciers en marktpartijen

  Om scholen te ondersteunen in het geven van onderwijs op afstand, is door de gezamenlijke educatieve marktpartijen gewerkt aan drie oplossingen. Lees hier meer over in het nieuwsbericht.

   In en om de school


   Extra maatregelen voor bescherming kwetsbare kinderen

   Er wordt een aantal maatregelen genomen om kwetsbare kinderen extra te ondersteunen nu zij vanwege het coronavirus niet naar school kunnen gaan. De minister bericht daar over per brief. Lees hierover ook meer in ons nieuwsbericht over onderwijs op afstand, de rol van gemeenten, overgang po naar vo en kinderen voor wie thuis geen veilige omgeving is.

   Poster aanvullende maatregelen

   De scholen zijn open voor opvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Daarbij is het van belang dat de richtlijnen van het RIVM goed worden nageleefd, om ieders gezondheid te beschermen. De PO-Raad heeft een poster ontwikkeld met de aanvullende maatregelen. Hang deze op in de school, zo zorgen we samen voor een gezonde omgeving.

   Download de poster hier.
   Pdf
   143 KB
   02-04-2020
   Datum: 
   02-04-2020

   Gebouwbeheer tijdens coronacrisis

   Ruimte-OK heeft een beknopte handreiking ontwikkeld voor het omgaan met gebouwbeheer tijdens de coronacrisis. Als de school nog steeds in gebruik is voor noodopvang van leerlingen is het bijvoorbeeld belangrijk voldoende te ventileren. Zie voor meer tips over onder andere ventilatie en verwarming de handreiking.


   Eindtoets

   Scholen nemen dit jaar geen eindtoets af bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de minister Arie Slob. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school. Lees verder.


   Centraal Examen

   Het centraal examen gaat niet door in 2020. Leerlingen kunnen dit jaar hun diploma behalen op basis van de schoolexamens en zo zonder vertraging doorstromen naar het vervolgonderwijs. Scholen krijgen de ruimte om de schoolexamens veilig te organiseren en af te sluiten. Lees verder in het nieuwsbericht of de brief van OCW d.d. 24 maart over de gewijzigde aanpak.


   Gesloten residentiële instellingen blijven in principe open

   Residentiële instellingen blijven in principe open blijven. Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Het is aan de scholen zelf om af te stemmen met personeel of zij open kunnen blijven of niet. Wel is belangrijk dat de instelling de maatregelen van het RIVM blijven volgen.

   Vereniging PO-Raad

   Evenementen afgelast

   Alle evenementen tot 1 juni zijn afgelast. De aankomende periode kijken we met de collega's en de leden of en hoe we sommige van die bijeenkomsten (digitaal) doorgang kunnen laten vinden.

   Zodra we hier meer over weten, stellen we je uiteraard op de hoogte.

   Kantoor gesloten

   Het kantoor van de PO-Raad is vanaf donderdag 19 maart tot nader order gesloten. De medewerkers werken vanuit huis door. Dit geldt ook voor onze receptiemedewerkers. Hierdoor kan het zijn dat de PO-Raad minder goed bereikbaar is de komende weken. Je kunt ons goed bereiken via mail. Hier kun je contactopnemen met onze collega's.

   Toch nog vragen?

   De Rijksoverheid heeft een speciaal corona telefoon-nummer: 0800-1351, bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Wil je meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM. Het RIVM adviseert scholen contact te houden met de regionale GGD.

   Dagelijks versturen we een update per mail aan onze leden met het laatste nieuws met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Tevens is een peiling uitgezet onder besturen en organiseren we belrondes om goed zicht te krijgen waar leden tegenaan lopen. Denk hierbij aan hoe noodopvang vormt krijgt, hoe het gaat met kwetsbare kinderen, de samenwerking met kinderopvang, gemeenten, zorgpartners. Die input nemen we telkens mee in onze overleggen met OCW.