Cultuur- en muziekonderwijs

Cultuur- en muziekonderwijs onderwijs leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Zo ontwikkelt goed muziekonderwijs de muzikaliteit van kinderen, maar heeft het ook effect op hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Omdat lang niet alle kinderen dit van huis meekrijgen, moet ieder kind de mogelijkheid hebben goed cultuur- en muziekonderwijs te krijgen, vindt de PO-Raad. Dat is een gezamenlijke taak van scholen, gemeenten, provincies en rijk.

Cultuuragenda

Deze partijen hebben daarom in een cultuuragenda samen afgesproken werk te maken van goed cultuuronderwijs door op lokaal niveau samenwerking tussen school, gemeente, culturele sector en ouders te bevorderen. Muziekonderwijs maakt daar deel van uit. Ook zetten ze in op meer culturele deskundigheid bij leraren door aandacht ervoor op de Pabo’s te vergroten.

Het betekent niet dat cultuur en muziek in een apart vak gegoten zou moeten worden. De PO-Raad vindt dat dit net als techniek kan worden geïntegreerd in andere vakken.

Meer weten?

Wie op weg wil geholpen worden met het vormgeven van zijn cultuuronderwijs, kan hiervoor terecht bij het Landelijk Kennisinstituut cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Het LKCA heeft een cultuurmonitor die scholen kunnen gebruiken om hun inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun cultuuronderwijs.