Curriculumontwikkeling

De leerling van nu, is de burger van later. Hoe dat later, die toekomst eruit ziet, weet niemand. Welke banen er dan bestaan en welke niet meer, is gissen. Maar als het onderwijs leerlingen op die toekomst moet voorbereiden, is het evident dat zij wel op nieuwe ontwikkelingen moet anticiperen.

De huidige trends voorspellen dat we over enkele decennia leven in een informatie- en netwerkmaatschappij. Het beheersen van 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, nemen van initiatief en creativiteit en het beschikken over digitale vaardigheden worden dan ook steeds belangrijker. 

Nieuwe kerndoelen

In haar Bestuursakkoord heeft de PO-Raad met het ministerie van Onderwijs afgesproken dat de school van 2020 is ingespeeld op die veranderende maatschappij. Om het onderwijs toekomstbestendig te houden, zullen de kerndoelen, die voorschrijven wat een leerling aan het eind van zijn basisschoolcarrière per vak moet kennen en kunnen, op gezette tijden tegen het licht moeten worden gehouden. Leren leerlingen nog steeds wat ze nodig hebben voor hun toekomst? Luidt de vraag die daarbij steeds wordt gesteld. Over dit nieuwe curriculum wordt onder de noemer Curriculum.nu landelijk gediscussieerd.

Modern lesgeven

Zorgen voor toekomstbestendig onderwijs betekent daarnaast dat alle leraren en schoolleiders zich verder blijven ontwikkelen. Verder is het van belang dat ook de manier van lesgeven moderner worden. De ambitie is dat steeds meer leerlingen les krijgen met digitaal en adaptief lesmateriaal. Op die manier kan een kind dat extra uitdaging nodig hebben, makkelijk extra worden uitgedaagd terwijl zijn klasgenoot die meer ondersteuning nodig heeft, extra oefenen. Leraren op hun beurt worden door de inzet van ICT in de klas meer ontzorgd en kunnen hun aandacht beter verdelen over de klas. Zo kunnen alle leerlingen hun talenten optimaal benutten en ontplooien.

Meer weten?

Meer inhoudelijke informatie over het vernieuwen van de kerndoelen is te vinden op de website Curriculum.nu.