Hoeveel geld gaat er naar het primair onderwijs en waaraan wordt het besteed?

Alles wat u altijd al wilde weten over de financiën in het primair onderwijs

 

Centen van de sector banner

Hoeveel geld gaat er naar het primair onderwijs?

Waar wordt het geld in het primair onderwijs aan uitgegeven?

Hoe zien bekostiging en uitgaven er per basisschoolklas uit?

Hoeveel bekostiging ontvangen schoolbesturen per leerling?

Wat is waar? Er is de afgelopen jaren meer geld per leerling naar het primair onderwijs gegaan of er is op bezuinigd?

Is schoolbekostiging een goed idee?

Wat zegt het vermogen van een school over zijn financiële situatie?