Hoe zit de bekostigingssystematiek in elkaar en hoe verantwoorden schoolbesturen zich over de besteding van publiek geld?

Alles wat u altijd al wilde weten over de financiën in het primair onderwijs

 

Centen van de sector banner

Waarop is de bekostiging van het primair onderwijs gebaseerd?

Waarom krijgen schoolbesturen lumpsum en is het geld niet geoormerkt?

De lumpsum in vijf stellingen

Hoe verantwoorden schoolbesturen zich over hun uitgaven?

Wat kan er beter aan de verantwoording?