Samenstelling: 

De kennisgemeenschap bestaat uit onderwijsondersteunend personeel. Uitwisseling psychologen / orthopedagogen/ Intervisie EMG voor leerkrachten / Inter-visie EMG voor IB / Intervisie schoolleiders / Intervisie AB / Uitwisseling IB kring / Expertisegroepen Directeurenberaad / Stuurgroepen expertise AB.
 

Doel: 

Er is echter geen specifieke opdracht waar de kennisgemeenschap aan werkt.
De kennisgemeenschap is gericht op allerlei verschillende doelen. Zowel de professionalisering en het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk,als leerkrach-ten ondersteunen in hun dagelijkse werk, verbetering van de onderwijspraktijk met doorscholing, het versterken van de beroepsidentiteit en het vergroten van het werkplezier. Hierbij is de kennisgemeenschap regionaal georganiseerd.
 

Activiteiten: 

Uitwisseling van ervaringen staat in de kennisgemeenschap centraal als belangrijkste activiteit. Daarnaast vindt gezamenlijke reflectie, de ontwikkeling van (praktijk)inzichten en het organiseren van bijeenkomsten plaats.
 

Contactpersoon: 

J. Reitsma, voorzitter CvB De Kleine Prins, Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voorzieningen 
035 5280448, j.reitsma@dekleineprins.nl