Thema

Professionalisering
Deelnemers aan de kennisgemeenschap zijn bestuurders.

Doel:

De opdracht van de kennisgemeenschap is het gezamenlijk opleiden van toekomstige leraren en het begeleiden van startende leraren. De kennisgemeenschap werkt aan het versterken van de beroepsidentiteit door middel van professionalisering en verbetering van de eigen lespraktijk. Dit gebeurt op basis van lokale organisatie.

Activiteiten

Activiteiten die de kennisgemeenschap onderneemt zijn samenwerken, uitwisselen van ervaringen, het ontwikkelen van (praktijk)inzichten en het doen van onderzoek.

Contact

Gert Jan Veeter, voorzitter CvB, Sarkon, Den Helder 
0223 67 21 50, gjveeter@sarkon.nl
Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC, Den Helder