Samenstelling: 

Vier basisscholen van Stichting ROOBOL in Noordoost Friesland in samenwerking met Pabo Noordelijke Hogeschool Leeuwarden; leraren, leraren in opleiding, directieleden, bestuurders, externe onderzoekers.
 

Doel: 

Versterking van het nemen van initiatieven vanuit leraren/scholen; zelfsturend vermogen van leraren/scholen te vergroten door met een gezamenlijke vraag-stelling, onderzoek, reflectie en verbetering te werken.

 

Activiteiten: 

Uitwisselen van ervaringen, samenwerken, gezamenlijk reflecteren op de prak-tijk, het ontwikkelen van (praktijk)inzicht, het oplossen van problemen, het doen van onderzoek, het ontwikkelen van onderwijsmaterialen en -instrumenten en het samen komen in bijeenkomsten.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Guido Holvast, lerarenopleider rekenen, wiskunde en didactiek, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
051 362 1481 / g.h.w.holvast@nhl.nl / www.lerendebasisschool.nl

(Willem Wouda, projectleider ROOBOL) 
051 236 2846 / willemwouda@gmail.com / www.lerendebasisschool.nl