Nieuws

De Volkskrant: 'Je schiet weinig op met een goede eindtoets...'

Zo'n 180.000 leerlingen in groep acht maken dezer dagen de eindtoets. De Volkskrant en het Nederlands Dagblad besteden woensdag aandacht aan deze toets. De kranten halen cijfers aan van de Inspectie van het Onderwijs die uitwijzen dat het schooladvies niet altijd naar boven wordt bijgesteld als een leerling hier beter op scoort dan werd verwacht. De PO-Raad legt in de dagbladen uit dat scholen het schooladvies altijd kritisch tegen het licht houdt als een kind op de eindtoets een hogere score haalt. Maar 'het is niet per definitie voor ieder kind altijd het beste om een advies naar boven bij te stellen. Een schooladvies is maatwerk. De eindtoets is een foto, een momentopname waarbij alleen gekeken wordt naar taal- en rekenprestaties', schrijft de Volkskrant. Daarentegen is het schooladvies 'gebaseerd op de film, 'een breed oordeel, waarbij de school kijkt naar de prestaties in vorige jaren en naar de motivatie en het doorzettingsvermogen'. 

In een interview met BNR nieuwsradio vertelt vicevoorzitter van de PO-Raad Anko van Hoepen dat een eindtoets een zorgvuldig afgewogen advies is dat tot stand komt op basis van acht jaar toetsing en ervaring van de school. Van Hoepen benadrukt dat het schooladvies een startadvies is, geen eindexamenadvies laat staan een carrièreadvies. ,,Het is het begin van een proces dat erna komt.''
Ook zegt hij dat de eindtoets een goed momentum is om nog een keer goed naar het schooladvies te kijken. ,,Maar dat moment moet niet allesbepalend zijn'', aldus Van Hoepen. Hij besluit met een oproep. ,,Laten we ook vooral kijken naar wat er nodig is in het onderwijs, investeren in de film, en niet alleen kijken naar de eindtoets.''