Nieuws

Definitieve regelingen bekostiging personeel 2021/2022 & 2022/2023

OCW heeft de definitieve regeling bekostiging personeel 2021-2022 en de definitieve regeling bekostiging personeel 2022-2023 gepubliceerd in de Staatscourant. De prijsaanpassingen ten opzichte van eerde gepubliceerde regelingen bekostiging personeel zijn fors te noemen. Dit is met name het gevolg van de afspraken in het Onderwijsakkoord dat naar aanleiding van het coalitieakkoord is gesloten. Hiermee is onder andere geld beschikbaar gekomen voor het dichten van de loonkloof met het VO. 

De nabetaling 2021-2022 vindt plaats in september. De nabetaling 2022-2023 vindt plaats in oktober. Dit betekent dat schoolbesturen de CAO PO 2022 (looptijd 1 januari t/m 31 mei 2022) en CAO PO 2022-2023 (looptijd 1 juni 2022 t/m 30 april 2023), die inmiddels door de salarisadministraties zijn verwerkt, voorfinancieren. 

Door de invoering van de vereenvoudiging bekostiging op 1 januari 2023 is de tweede regeling bekostiging personeel 2022-2023 ook de laatste en definitieve regeling bekostiging die gebaseerd is op schooljaarbasis. Per 1 januari 2023 zal de bekostiging op kalenderjaar worden gebaseerd. Op basis van de definitieve regeling bekostiging personeel 2022/2023 wordt in september het model vereenvoudiging bekostiging 2023 en het OCW-model indicatie herverdeeleffecten geactualiseerd. Deze informatie is van belang voor uw begroting voor 2023 en verder. De eerste officiële regeling bekostiging 2023 wordt in november gepubliceerd.

  • Exclusief voor onze leden is de verdere onderbouwing beschikbaar via mijn.poraad.nl  
  • Meer informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging vindt u hier.
  • Om goed op de hoogte te worden gebracht van de vereenvoudiging van de bekostiging, wordt geadviseerd om met name de veelgestelde vragen en antwoorden goed door te nemen. Deze worden tweewekelijks geactualiseerd. 

De regelingen zijn onder dit bericht te downloaden. 

juf

Downloads

Tweede regeling bekostiging personeel 2022-2023
PDF, 1.79 MB
Derde regeling bekostiging personeel 2021-2022
PDF, 1.86 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten