Digitale geletterdheid, ja! Verplícht programmeren, nee!

De PO-Raad is tegen verplícht programmeren op school, maar voorstander van digitale geletterdheid.

ICT speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en op school en naar verwachting wordt het steeds belangrijker om met computers om te gaan. In de klas worden meer en meer digitale leermiddelen gebruikt omdat je hiermee leerlingen veel beter en makkelijker onderwijs op maat kunt bieden. Als we willen dat onze kinderen hiervan profiteren en goed voorbereid worden op hun toekomst, moeten ze er wel mee kunnen omgaan. Daarom vindt de PO-Raad het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten digitale kennis en vaardigheden leren en digitaal geletterd worden zoals dat heet. Digitale geletterdheid is een combinatie van vier digitale vaardigheden: basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Dat laatste, computational thinking, komt er in het kort op neer dat je kunt nadenken over de vraag hoe je een probleem met een computer kunt oplossen. Programmeren is daar een middel voor. De PO-Raad is niet tegen programmeren, maar vindt dat het aan besturen en scholen is om zelf te bepalen op welke wijze zij digitale geletterdheid invullen.

Lees ook het artikel Waarom de PO-Raad tegen verplícht programmeren is (maar voor digitale geletterdheid)